Aegean: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για αύξηση κεφαλαίου κατά 60 εκατ. ευρώ

Θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου.

 

Σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 12 Μαρτίου καλούνται οι μέτοχοι της «Αεροπορίας Αιγαίου» προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας -με περιορισμό ή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της- ύψους τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ.

Η δρομολογούμενη αύξηση αποτελεί προϋπόθεση του σχεδίου κρατικής ενίσχυσης της εταιρείας, ύψους 120 εκατ.ευρώ, η οποία έχει γίνει ήδη αποδεκτή από την Ε.Ε. Συγκεκριμένα, έχει συμφωνηθεί η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ύψους 120 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 60 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το Ελληνικό Δημόσιο θα λάβει δωρεάν τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) με τιμή εξάσκησης ίσης με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας κατά την αύξηση που θα προκηρυχθεί.

Σε ότι αφορά την έκτακτη γενική συνέλευση η εταιρεία ανακοίνωσε ότι:

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης αεροπορικής εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., που θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, λόγω της επείγουσας ανάγκης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα είτε με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω επιστολικής ψήφου πριν τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που ομοίως θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα ανωτέρω την 19η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Θέματα ημερήσια διάταξης

1. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 που θα χρησιμοποιηθεί και για τους σκοπούς του άρθρου 30 του Ν. 4772/2021 ως προς την άντληση των εκεί προβλεπόμενων κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον €60.000.000.

2. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 56 παρ. 2, 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, για την έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018, και διάθεση αυτών στην Ελληνική Δημοκρατία με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 4772/2021.

3. Τροποποίηση των άρθρων 3, 8, 15 και 19 του Καταστατικού της Εταιρείας.