Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για τη λειτουργία των καταστημάτων και των σούπερ μάρκετ σήμερα

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος μπορεί να συγκαταλέγεται στις αργίες, όμως αυτό δεν ισχύει για όλους.

Συγκεκριμένα, κλειστές θα είναι σήμερα Δευτέρα 5 Ιουνίου οι τράπεζες και οι υπηρεσίες του Δημοσίου, ενώ τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν με το κανονικό τους ωράριο.

Για τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα το ωράριο είναι Κάποια σούπερ μάρκετ και καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 08:00 έως τις 20:00 και κάποια άλλα έως τις 21:00.

Οι κλάδοι που δεν εργάζονται είναι οι εξής:

-Βιβλιοπωλεία
-Διαγνωστικά Κέντρα
-Δημοσιογράφοι Περιοδικών
-Εργοδηγοί Σχεδιαστές
-Οίκοι Ευγηρίας
-Εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλίας κ.λπ.
-Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων
-Θυρωροί
-Καπνοβιομηχανίες
-Κλινικές
-Ξυλεμπορικά Καταστήματα (Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων)
-Περιοδικά
-Επιχειρήσεις πετρελαιοειδών
-Πρακτορεία Ναυτιλιακών κλπ.
-Ραδιοηλεκτρολόγοι – Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας
-Ραδιοφωνικοί Σταθμοί
-Τεχνικοί Ραδιοφώνου
-Ραφεία Ρυμουλκών – Ναυαγοσωστικά
-Τηλεοπτικοί Σταθμοί
-Τεχνικοί Τηλεοράσεως Βορείου Ελλάδας
-Τυπογράφοι Επαρχιακών Εφημερίδων
-Φορτοεκφορτωτές Ημερήσιων Εφημερίδων
-Φροντιστήρια Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων Γλωσσών
-Φωτοστοιχειοθέτες
-Χειριστές βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων, Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων.