Αποζημιώσεις ενοικίων: Οι νέες ημερομηνίες πληρωμών

271

Στα μέσα του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί μια ακόμα καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες οι οποίοι είτε δεν εισέπραξαν καθόλου ενοίκιο τον Ιούλιο, είτε αυτό ήταν μειωμένο. Παράλληλα, ξεκίνησαν και πάλι οι συμψηφισμοί των αποζημιώσεων για την περίοδο Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 με τον φόρο εισοδήματος που πρέπει να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες για το 2021.

Όσον αφορά τους ιδιοκτήτες που είτε προχώρησαν σε διορθώσεις στις δηλώσεις Covid που έχουν υποβληθεί για τα μειωμένα ενοίκια Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, είτε υπέβαλαν αρχικές δηλώσεις για την ίδια χρονική περίοδο, καθώς και στις περιπτώσεις υπεκμισθώσεων, πιθανόν να χρειαστεί να περιμένουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία των τροποποιήσεων έως τα τέλη Σεπτεμβρίου για να γίνει στη συνέχεια η επεξεργασία των δηλώσεων από την ΑΑΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα:

Πιθανόν την επόμενη εβδομάδα το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει στην καταβολή των αποζημιώσεων Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι για τα μηδενικά ενοίκια του Ιουλίου οι ιδιοκτήτες θα αποζημιωθούν με το 80% του μισθώματος ενώ τα νομικά πρόσωπα θα λάβουν το 60% του ενοικίου. Οι ιδιοκτήτες που εισέπραξαν το 60% του ενοικίου θα αποζημιωθούν για το 50% της απώλειας που έχουν υποστεί. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ανοίξει και η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων Covid Ιουλίου. Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες, δικαιούχοι αποζημιώσεων για τα μειωμένα ενοίκια που εισέπραξαν τον Ιούλιο, έχουν χρονικό περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου για να υποβάλουν τη δήλωση Covid. Ο δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης για τον Ιούλιο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος (δήλωση Covid) έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Στην περίπτωση που έχει λάβει την αποζημίωση, αλλά δεν υποβάλει δήλωση Covid εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή για τις περιπτώσεις που τροποποιείται η δήλωση Ιουλίου σε σχέση με τον Ιούνιο 2021, το ποσό καθίσταται απαιτητό και η διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος θα προσδιοριστεί με νέα απόφαση.

Σε αρκετές περιπτώσεις ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν διαπιστώσει ότι ποσά των αποζημιώσεων που δικαιούνται για τα μειωμένα ενοίκια που εισέπραξαν το διάστημα Μάρτιο-Οκτώβριο 2020 έχουν συμψηφιστεί μεν το φόρο εισοδήματος που πρέπει να καταβάλουν φέτος. Σχετική ενημέρωση δίνεται στο Taxisnet και στην «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» των φορολογουμένων.

Οι πληρωμές για διορθώσεις στις δηλώσεις Covid το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 ή για αρχικές δηλώσεις για το ίδιο χρονικό διάστημα, προχωρούν ανάλογα με τις εγκρίσεις των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις μετά και την παράταση που έχει δοθεί από το υπουργείο Οικονομικών έως τις 30 Σεπτεμβρίου, για τις διορθώσεις και τις αρχικές δηλώσεις Covid για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021. Το ίδιοι ισχύει και για ιδιοκτήτες ακινήτων που υπεκμισθώνονται και είτε πρέπει να υποβάλουν αρχικές δηλώσεις, είτε να κάνουν απλά διορθώσεις.

Ειδικότερα:

– Έως και τις 30 Σεπτεμβρίου οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Covid ή/και Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο 2021.

– Δήλωση Covid μπορούν να υποβάλουν οι εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση Covid για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020.

Πηγή: naftemporiki.gr