Αυτόνομη Οδήγηση: Πρόταση για θέσπιση προτύπων ασφαλείας επιβατών από την Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ

Η αμερικανική NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), προτείνει αλλαγές στο καθεστώς που αφορά τα οχήματα με αυτόνομη οδήγηση.

Πιο συγκεκριμένα,  Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας της Οδικής Κυκλοφορίας του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ εξέδωσε μία άνω των 100 σελίδων πρόταση για τον εκσυγχρονισμό αρκετών ομοσπονδιακών προτύπων ασφάλειας οχημάτων και για την αποσαφήνιση των τρεχόντων προτύπων προστασίας των επιβατών για οχήματα εξοπλισμένα με αυτοματοποιημένα συστήματα οδήγησης.

Αυτό δεν είναι ακριβώς μια απλή διαδικασία καθώς η NHTSA αναφέρει ότι θα είναι πιθανώς δύο τύποι αυτοματοποιημένων συστημάτων οδήγησης. Κατά συνέπεια, οι κανόνες πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να καλύπτουν τα οχήματα με χειροκίνητο έλεγχο, αυτά με πλήρως αυτοματοποιημένους ελέγχους και εκείνα που προσφέρουν και τα δύο. Η πρόταση διαθέτει αρκετά τεχνικά στοιχεία, αλλά ο Οργανισμός δήλωσε ότι σχεδιάστηκε πρωτίστως για τη δημιουργία απαιτήσεων και δοκιμαστικών διαδικασιών που θα επιβληθούν στα αυτόνομης οδήγησης οχήματα . Συγκεκριμένα, η αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε ότι η πρόταση περιλαμβάνει «απαιτήσεις μετωπικής προστασίας των επιβατών στην παραδοσιακή θέση του καθίσματος οδηγού, στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύστημα διεύθυνσης και αποσαφηνίζει την εφαρμογή ορισμένων προτύπων προστασίας επιβατών σε οχήματα χωρίς χώρο για πίσω επιβάτες, όπως τα μικρά επαγγελματικά οχήματα». Η συγκεκριμένη πρόταση λαμβάνεται ως το πρώτο βήμα προς την πιστοποίηση κυκλοφορίας των πλήρους αυτόνομης οδήγησης οχημάτων.