Δείτε το σχέδιο για τις πορείες

Επιτήρηση με κάμερες, drones, ελικόπτερα.

Ενα ολοκληρωμένο σχέδιο για την περιφρούρηση των συγκεντρώσεων και των πορειών που γίνονται στην Ελλάδα παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Το σχέδιο για τις πορείες περιλαμβάνει πλήθος λεπτομερών διατάξεων, που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, κλιμακούμενη χρήση μέσων στις συναθροίσεις, επιτήρηση με κάμερες, drones και ελικόπτερα, συνεχή επικοινωνία της ΕΛ.ΑΣ. με τον οργανωτή και συμμετέχοντες της διαδήλωσης, καθώς και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις.

Στο σχέδιο υπάρχει και ειδική αναφορά στη δημοσιογραφική κάλυψη των συγκεντρώσεων και των πορειών, με πρόβλεψη για ειδικό χώρο ΜΜΕ και προστατευτικό εξοπλισμό ρεπόρτερ και φωτογράφων.

 

Δείτε βίντεο με την παρουσίαση του σχεδίου από τον Μιχ. Χρυσοχοΐδη

Πώς θα κατηγοριοποιούνται πλέον οι πορείες -Τα μεγέθη

Το νέο πλαίσιο για τις πορείες και τις συγκεντρώσεις φέρνει ένα νέο σύστημα κατηγοριοποίησης των συναθροίσεων. Ο πρώτος διαχωρισμός θα γίνεται βάσει του μεγέθους του πλήθους που συμμετέχει σε αυτές.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επισημαίνει ότι το μέγεθος αυτό είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο, καθώς επηρεάζει τον σχεδιασμό των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την προστασία της πορείας-διαδήλωσης.

Επιπρόσθετα, το εκτιμώμενο μέγεθος μίας συνάθροισης αξιοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία α) για τον καθορισμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, β) για την επιβολή, όταν αυτό είναι απαραίτητο, περιορισμών και γ) για την εκτίμηση επικινδυνότητας της συνάθροισης.

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί πως η κατηγοριοποίηση μιας συνάθροισης βάσει του μεγέθους της προσαρμόζεται και στα ειδικότερα δεδομένα της περιοχής που διοργανώνεται (αριθμός κατοίκων, οδόστρωμα, πεζοδρόμια, κεντρικοί δρόμοι κ.λπ.). «Άρα, μπορεί μία συνάθροιση 500 ατόμων σε μία περιοχή να κατηγοριοποιηθεί ως μικρού μεγέθους, ενώ σε μία άλλη ως μεγάλου. Αυτός είναι και ο λόγος που οι περιορισμοί διαφέρουν μεταξύ των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων», σημειώνεται.

Η κατηγοριοποίηση των συναθροίσεων για την Αττική, βάσει μεγέθους, έχει ως ακολούθως:

  • 1-100 άτομα: πολύ μικρή συνάθροιση
  • 101-500 άτομα: μικρή συνάθροιση
  • 501-1.000 άτομα: μεσαία συνάθροιση
  • 1.001-10.000 άτομα: μεγάλη συνάθροιση
  • 10.001 άτομα και πάνω: πολύ μεγάλη συνάθροιση

 

Η επικινδυνότητα των συναθροίσεων

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, η αρμόδια αστυνομική αρχή οφείλει να διασφαλίζει τις προϋποθέσεις ακώλυτης άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι σε δημόσιο υπαίθριο χώρο, λαμβάνοντας προς τούτο κάθε αναγκαίο μέτρο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σε συνεργασία με τον οργανωτή της συνάθροισης.

Η εκτίμηση επικινδυνότητας πραγματοποιείται με τη χρήση δύο δεικτών: α) τους κινδύνους που προκύπτουν από την ίδια τη συνάθροιση και β) από την τρωτότητά της.

Α. Μία συνάθροιση αξιολογείται για το κατά πόσον από τη διοργάνωσή της:

α) υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια,
β) απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής και
γ) για το αν ο σκοπός της αντιτίθεται στον σκοπό μίας άλλης ήδη προγραμματισμένης συνάθροισης, η οποία έχει γνωστοποιηθεί νωρίτερα, δεν έχει απαγορευθεί και πραγματοποιείται στην ίδια περιοχή ή σε κοντινή περιοχή κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (συγκέντρωση/αντι-συγκέντρωση).

Β. Επίσης, αξιολογείται η τρωτότητά της. Η πιθανότητα δηλαδή να παρεισφρήσουν στη συνάθροιση άτομα αντιτιθέμενα σε αυτή ή άτομα που δεν έχουν σχέση με τον σκοπό της συνάθροισης και υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι θα επιδιώξουν να προκαλέσουν βιαιοπραγίες, επεισόδια, καταστροφές ή διάσπαση της συνάθροισης.

Σημαντικές μεταβλητές για την εκτίμηση επικινδυνότητας αποτελούν:
α) ο εκτιμώμενος αριθμός συμμετεχόντων,
(β) η περιοχή πραγματοποίησής της.
Η εκτίμηση επικινδυνότητας γίνεται με διαβαθμισμένη κλίμακα:
α) χαμηλή,
β) μεσαία και
γ) υψηλή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προστασία της συνάθροισης, αλλά και της κοινωνικοοικονομικής ζωής της πόλης βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας μίας συνάθροισης και στη συνέχεια στην εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

Το σχετικό σημείο στο σχέδιο για τις συναθροίσεις: