Εκτόξευση του εισαγόμενου πληθωρισμού τον Ιανουάριο

Η αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία από χώρες εκτός ευρωζώνης ανήλθε στο 47,3%.

Περαιτέρω σημαντική αύξηση, της τάξης του 31,8%, σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2021, έναντι μείωσης 4,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2021 με το 2020.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η νέα αύξηση στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:

α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 47,3%, και

β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 6,9%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 9,7% τον Ιανουάριο 2022 σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2021 με το 2020.