Ηλεκτρικό αυτοκίνητο με πολύ λίγα εξαρτήματα – Ένα ωραίο πλεονέκτημα

Future Electric Cars

Αφορά απλοποίηση της αρχιτεκτονικής του οχήματος, σύμφωνα με την Anfia.

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο με πολύ λίγα εξαρτήματα, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ενδοθερμικών.  Υπάρχει η απλοποίηση της αρχιτεκτονικής των οχημάτων, όπως αποδεικνύεται από την Anfia (Εθνική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας).  Προσθέτουμε λοιπόν, υπάρχουν επίσης πλεονεκτήματα όσον αφορά και τη συντήρηση.  Η Anfia μιλά για 4 παράγοντες πίσω από την επανάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω του αρκτικόλεξου MADE: Models (νέα μοντέλα Κινητικότητας), Autonomous Driving (Αυτόνομη οδήγηση), Digitization (Ψηφιοποίηση), e-Mobility (Ηλεκτροκίνηση).  Μαζί, αυτοί οι διασυνδεδεμένοι παράγοντες δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιηθούν σε ολόκληρη την αλυσίδα κινητικότητας.  Μέχρι το 85% των παραδοσιακών εξαρτημάτων κινητήρα θα καταστούν παρωχημένα σε ηλεκτρικά οχήματα.  Καθώς η αρχιτεκτονική του ίδιου του οχήματος θα απλοποιηθεί από 200 έως 1.400 εξαρτήματα και θα ενσωματωθούν πλήρως δίνοντας λύσεις πλατφόρμας για μετάδοση, όπως η διαμόρφωση skateboard.

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο με πολύ λίγα εξαρτήματα – Ανάλυση

Ας δούμε τις τάσεις που αναλύθηκαν από την Anfia.

Μετασχηματισμός παραδοσιακών μερών.  Ορισμένα εξαρτήματα, όπως τα συστήματα ψύξης και μετάδοσης, θα αναβαθμιστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις της υβριδικής διαμόρφωσης και των μπαταριών.

Εισαγωγή νέων εξαρτημάτων.  Τα ηλεκτρικά οχήματα απαιτούν νέα εξαρτήματα (όπως μπαταρίες, ηλεκτρονικά και ηλεκτρικούς κινητήρες). Μερικές φορές πρέπει να καθοριστούν τεχνολογικά πρότυπα καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται γρήγορα.

Νέα προσφορά υπηρεσιών.  Η εμφάνιση του ηλεκτρικού οχήματος συνεπάγεται την εμφάνιση νέων υπηρεσιών, όπως συστήματα γρήγορης φόρτισης ή ανακύκλωσης μπαταριών.

Αυτό είναι το αυτοκίνητο του μέλλοντος

Η Anfia υπογραμμίζει πολλά άλλα σημεία του αυτοκινήτου του μέλλοντος.  Τονίζουμε τα σημαντικότερα από αυτά.

  • Συνδεσιμότητα ως στοιχείο ενεργοποίησης.  Η συνδεσιμότητα αυτοκινήτου, τόσο σε λειτουργία V2V (όχημα σε όχημα) όσο και σε λειτουργία V2I (όχημα σε υποδομή), είναι ένας βασικός παράγοντας.  Αυτό θα οδηγήσει σε μια σημαντική εξέλιξη του ταμπλό και των χαρακτηριστικών ελέγχου από την άποψη της διεπαφής ανθρώπινου και αυτοκινήτου.
  • Ενοποίηση μονάδων ελέγχου (ECU).  Χάρη στις ραγδαίες εξελίξεις στα ηλεκτρονικά, οι μονάδες ελέγχου γίνονται πολύ πιο αποτελεσματικές όσον αφορά τις δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
  • Αύξηση του αριθμού των αισθητήρων ADAS.  Οι βιντεοκάμερες, τα ραντάρ, οι αισθητήρες αναμένεται να επεκταθούν σε όγκο, μετά την αύξηση της εξάπλωσης των οχημάτων με αυξανόμενα επίπεδα αυτονομίας.
  • Κεντρικός ρόλος του λογισμικού.  Αυτό είναι ένα από τα κύρια διακριτικά στοιχεία μεταξύ OEM και έχει διαφορετικό αντίκτυπο στην χρήση του οχήματος.  Το κριτήριο αυτό αναγνωρίζεται πλέον ως κλειδί για την αγορά από τον τελικό πελάτη.  Ο αριθμός των μονάδων ελέγχου στο αυτοκίνητο αναμένεται να μειωθεί δραστικά κατά 90% και μία μονάδα ελέγχου ανά μονάδα μπορεί να είναι επαρκής, αντί για μία ανά εξάρτημα.