Ελλάδα 2.0: Τι φέρνει το Ταμείο Ανάκαμψης

Επιταχύνονται οι διαδικασίες.

 

Ποσό ύψους περίπου 7,5 δισ. ευρώ θα εισρεύσει στα δημόσια ταμεία από την προκαταβολή του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι τέλος του χρόνου ώστε να εκκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες που θα εκτοξεύσουν τη χώρα στο μέλλον.

Στις δράσεις του ελληνικού προγράμματος ανάκαμψης, κάποιες από τις οποίες παρουσιάστηκαν στην πρόεδρο της Επιτροπής την Πέμπτη, περιλαμβάνονται μεταρρυθμίσεις όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, η ψηφιακή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δομών, σχέδια αναδάσωσης, υποθαλάσσια διασύνδεση των νησιών, η αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, σχέδια για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τη σύνδεσή του με τον πρωτογενή τομέα, κ.ά.

Αναλυτικότερα, στο σχέδιο «Ελλάδα 2.0.» έχουν ενταχθεί μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στα εξής πεδία:

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

-Ανάπτυξη υποδομής δικτύων 5G σε έξι ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους (2.011 χιλιόμετρα). Το έργο θα οδηγήσει σε νέες επενδύσεις στη συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

-Υποθαλάσσια σύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με τα νησιά και την Κύπρο με καλώδια οπτικής ίνας.

-Εγκατάσταση οπτικών ινών σε κτίρια. Θα υλοποιηθεί με βάση το μοντέλο του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Στόχος είναι η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών και η καλύτερη δυνατή διασύνδεση των πολιτών με τις πηγές των δεδομένων.

-Σχέδιο αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται από τη Δημόσια Διοίκηση.

– Ψηφιοποίηση των αρχείων του κράτους σε τομείς όπως η Δικαιοσύνη, οι πολεοδομίες, το Κτηματολόγιο, η μετανάστευση, ο ΕΦΚΑ κ.ά. και ενσωμάτωσή τούς σε αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα.

-Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΚΕΠ: Στόχος η Εξυπηρέτηση των πολιτών δέσω (και) τηλεδιάσκεψης.

ΝΕΟΙ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης, με αναβάθμιση των υποδομών σε όλες τις τάξεις και στα Εργαστήρια, παροχή κουπονιών για την απόκτηση τεχνολογικών εργαλείων για τους μαθητές, κ.ά.

* Εκσυγχρονισμός των υποδομών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε όλη την Ελλάδα, με την παροχή εργαστηριακού εξοπλισμού για ΙΕΚ. ΕΠΑΛ, δημιουργία Τμημάτων Μεταδευτεροβάθμιας Μαθητείας και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

• Επαναπροσδιορισμός και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα απασχόλησης.

• Διαμόρφωση προγραμμάτων έρευνας και δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες.

• Πρόγραμμα ψηφιακής κατάρτισης των στρατεύσιμων κατά τη διάρκεια της θητείας.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

• Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης δεδομένων για την ισότητα και τις διακρίσεις.

• Δημιουργία συστήματος ενίσχυσης βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε χώρους εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι νέοι γονείς και κυρίως οι μητέρες.

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ

• Αναβάθμιση νοσοκομειακών υποδομών και δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

• Καθιέρωση συστήματος πρόληψης και ψηφιακής εξυπηρέτησης για ανάγκες υγείας.

• Έργα ενίσχυσης της προσβασιμότητας για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα σε χώρους πολιτισμού και αναψυχής, αναβάθμιση της φροντίδας στο σπίτι.

ΑΓΡΟΤΕΣ

• Προγράμματα άρδευσης και ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης καλλιεργειών με φθηνότερο κόστος.

• Μεγάλες επιδοτήσεις αγροτικών επενδύσεων (αναδιάρθρωση καλλιεργειών, εκσυγχρονισμός εκμεταλλεύσεων, αγροτουρισμός κ,λπ.), βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ αγροτών (οριζόντια συνεργασία) και μεταξύ πρωτογενούς τομέα, μεταποίησης και εξωστρέφειας.

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα προβλέπει αξιοποίηση πόρων του Ταμείου, συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει:

• Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

• Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων και παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών δραστηριοτήτων, εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής κ.λπ.

• Δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υπαρχουσών βιομηχανικών μονάδων σύγχρονης πράσινης τεχνολογίας, με υποχρεωτική λειτουργία τμήματος έρευνας και ανάπτυξης για την προώθηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

• Επιδότηση ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας τους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, με ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ηλεκτρονικών πληρωμών, τηλεργασίας, ψηφιακού γραφείου (διαχείριση εγγράφων, έργων κ.λπ.)

• Ενίσχυση των επενδύσεων εξοπλισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών και άλλες δράσεις της κυκλικής οικονομίας, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό παραγωγικών δραστηριοτήτων, μέσω ειδικής φορολογικής μεταχείρισης.

• Επίσπευση της αναβάθμισης των σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών των ΜμΕ στη μεταποίηση, με οικονομική ενίσχυση των σχετικών επενδύσεων σε συστήματα έξυπνων αυτοματισμών και τεχνητής νοημοσύνης.

* Προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του αγροτοδιατροφικού τομέα για την πραγματοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό στην πράσινη γεωργία και τη γεωργία ακρίβειας, έμφαση στη συγχρηματοδότηση και τα συνεργατικά σχήματα του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, με στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

ΑΜΕΑ

Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης, της ανεξάρτητης διαβίωσης, της απασχόλησης και της προσχολικής παρέμβασης σε άτομα και παιδιά με αναπηρία διαφόρων κατηγοριών. Περιλαμβάνονται υποέργα για: Προσβασιμότητα και υποστήριξη υποδομών για άτομα με προβλήματα κινητικότητας και αισθητήρια προβλήματα, προσωπική βοήθεια για άτομα με αναπηρίες, υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και πρόωρη παιδική παρέμβαση για τα άτομα με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ASD).

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση και το Εθνικό Σύστημα Αναβάθμισης Δεξιοτήτων. Προβλέπεται συστηματική και διαρκής αξιολόγηση των παροχών και διασφαλίζεται η διαρκής σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

• Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου για τις Δεξιότητες.

• Διαμόρφωση προγράμματος κατάρτισης σε νέες δεξιότητες (ψηφιακές, πράσινες και ήπιες) για το εργατικό δυναμικό της χώρας, μέσα από ένα στοχευμένο σύστημα ανάλυσης των κενών των αναγκών κάθε ομάδας-στόχου.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

• Προώθηση προγραμμάτων για την αξιοποίηση του πολιτισμού ως μοχλού περιφερειακής ανάπτυξης.

• Εισαγωγή μέτρων και κινήτρων με στόχο την αύξηση της δηλωμένης εργασίας και ενίσχυση των μηχανισμών καταπολέμησης της πειρατείας.