Έναρξη της αντιπυρικής περιόδου στις αρχές Μαΐου – Πως επηρεάζει ο καιρός (video)

Ο καιρός αποτελεί έναν από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες με την μεγαλύτερη επίδραση στην εξάπλωση και τη συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Αντικείμενο του έργου FLAME είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης σχετικά με τις ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες και την ακραία συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, ώστε να ενισχυθεί η επίγνωση και η ετοιμότητα.

Το ερευνητικό έργο FLAME υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης “2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών (Αριθμός Έργου: 00559).