Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Δεκεμβρίου

Σήμερα 15/12/2021 εορτάζουν:

 • Άγιος Ελευθέριος ο Ιερομάρτυρας
 • Αγία Ανθία
 • Άγιος Κορέμμων ο έπαρχος
 • Άγιοι Δύο Δήμιοι
 • Άγιος Ελευθέριος ο Κουβικουλάριος
 • Αγία Σωσάννα η Οσιομάρτυς
 • Άγιος Βάκχος ο Νέος
 • Όσιος Παύλος ο νέος που ασκήτευε στο Λάτριο όρος
 • Μνήμη Χειροτονίας Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
 • Άγιος Στέφανος Αρχιεπίσκοπος Σουρόζας
 • Αγίος Γουρίας

Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

Άγιος Ελευθέριος ο Ιερομάρτυρας

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Ἱερέων ποδήρει κατακοσμούμενος, καὶ αἱμάτων τοῖς ῥείθροις ἐπισταζόμενος, τῷ Δεσπότῃ σου Χριστῷ μάκαρ ἀνέδραμες, Ἐλευθέριε σοφέ, καθαιρέτα τοῦ Σατᾶν. Διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύων, ὑπὲρ τῶν πίστει τιμώντων, τὴν μακαρίαν σου ἄθλησιν.