Επιταγή ακρίβειας: Ποιοι δικαιούνται 250 ευρώ και πότε θα τα λάβουν

Όσα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες.

Λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων θα δοθεί στους δικαιούχους η επιταγή ακρίβειας των 250 ευρώ.

Την κρατική ενίσχυση δικαιούνται 1.000.000 χαμηλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη κάτω από 800 ευρώ, περίπου 30.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες και άνω των 67 ετών που δεν έχουν κατοχυρώσει ασφαλιστικό δικαίωμα, 172.000 ΑμεΑ, 1.500.000 πολίτες που λαμβάνουν ήδη το επίδομα παιδιού και 250.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, τότε η ενίσχυση των 250 ευρώ καταβάλλεται και στους δύο δικαιούχους. Δηλαδή, αυτά τα νοικοκυριά θα λάβουν τουλάχιστον 500 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι και υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση:

α) εφόσον ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών είναι ο ίδιος και στις δύο δηλώσεις εισοδήματος, τότε η προσαύξηση της ενίσχυσης για τα εξαρτώμενα μέλη υπολογίζεται ως 50 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των μελών και καταβάλλεται κατά το ήμισυ στον καθέναν εκ των δύο δικαιούχων, β) εφόσον ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών είναι διαφορετικός στις δύο δηλώσεις, τότε η προσαύξηση της ενίσχυσης για τα εξαρτώμενα μέλη υπολογίζεται ως 50 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενη με τον ελάχιστο αριθμό των εξαρτώμενων μελών στις δύο φορολογικές δηλώσεις και καταβάλλεται κατά το ήμισυ στον καθέναν εκ των δύο δικαιούχων και ο σύζυγος που έχει περισσότερα εξαρτώμενα μέλη λαμβάνει επιπλέον προσαύξηση 50 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενη με τη διαφορά των εξαρτώμενων μελών που έχει δηλώσει.