Ευρωπαϊκό Οικοσύστημα Πληροφοριών Κυκλοφορίας για την ελαχιστοποίηση των τροχαίων στην Γηραιά Ήπειρο

Safety-Related Traffic Information

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται σε αυτό, για την οδική ασφάλεια.

Το Ευρωπαϊκό Οικοσύστημα Πληροφοριών Κυκλοφορίας, είναι ένα νέο πρότζεκτ στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει τα θεμελιώδη πλαίσια για την οδική ασφάλεια. Πρόκειται για έναν «μεγάλο αδελφό» που, με τον απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητα των οδηγών, συλλέγει δεδομένα για την οδική ασφάλεια, για να κάνει την κυκλοφορία των οχημάτων πιο ρευστή, μειώνοντας παράλληλα τις ρυπογόνες εκπομπές των οχημάτων.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Οικοσύστημα Πληροφοριών Κυκλοφορίας;

Ένα οικοσύστημα ικανό να διακινεί κοινές πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία και την ασφάλεια.  Για ποιόν?  Μόνο για όσους οδηγούν.  Ουσιαστικά πρόκειται για δεδομένα για την οδική ασφάλεια.  Ο στόχος είναι η συμμετοχή ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού αυτοκινήτων, όπως κατασκευαστές, προμηθευτές εξαρτημάτων και τεχνολογιών.  Ωστόσο, τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι αρχές οδικής κυκλοφορίας, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου πρέπει επίσης να συμμετέχουν στη δημιουργία ενός συστήματος ανταλλαγής δεδομένων.  Η πενταετής συμφωνία της ΕΕ εξηγεί λεπτομερώς τον τρόπο κοινοποίησης και χρήσης αυτών.

Τι είναι οι πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία που σχετίζονται με την ασφάλεια;

Το αρκτικόλεξο SRTI (Safety-Related Traffic Information – Πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία που σχετίζονται με την ασφάλεια) υποδεικνύει ένα σύστημα που ενημερώνει τους ανθρώπους για πιθανούς κινδύνους στο δρόμο.  Ο σκοπός της είναι επίσης η μείωση του κόστους αποζημίωσης για τροχαία ατυχήματα, καθώς έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις σε περιοχές της ΕΕ, όπου τα ασφάλιστρα ανεβαίνουν στα ύψη λόγω ενός τεράστιου αριθμού ατυχημάτων και απάτης ασφάλισης (ψευδείς απαιτήσεις ή διογκωμένες αποζημιώσεις).

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ έχει ήδη πραγματοποιήσει στοχευμένους ελέγχους για την απόδειξη των γεγονότων, προκειμένου να αξιολογήσει πως πρέπει να ενεργήσει σε μια μη προστατευόμενη περιοχή ατυχημάτων για ένα κατεστραμμένο όχημα.

Τέλος εξετάζει όταν υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε ένα δρόμο που είναι πιο ολισθηρός από το κανονικό ή χαρακτηρίζεται από κακές συνθήκες ορατότητας, όπως η πυκνή ομίχλη ένα συχνό φαινόμενο στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης.