Ευρωκοινοβούλιο: «Προστατέψτε περισσότερο τους εργαζόμενους από τον αμίαντο»

 

Η ΕΕ πρέπει να μειώσει την έκθεση των εργαζομένων στον αμίαντο και να αφαιρέσει τον αμίαντο από τα κτίρια με ασφαλή τρόπο, λένε οι ευρωβουλευτές σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Τετάρτη.

 

Ο αμίαντος παραμένει μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την επαγγελαματική υγεία.

 

Ο αμίαντος αποτελεί φυσικό ορυκτό του οποίου οι ίνες είναι δυνατό να διαχωριστούν σε λεπτά, ανθεκτικά νήματα. Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πολλούς κλάδους, επειδή οι ίνες είναι άριστοι μονωτήρες (ανθεκτικές στη θερμότητα, τη φωτιά και τις χημικές ουσίες, και δεν είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού). Χρησιμοποιείται συχνά για την ενίσχυση τσιμέντου και άλλων υλικών. Ωστόσο, πρόκειται για εξαιρετικά επικίνδυνη καρκινογόνα ουσία.

Αιτία για 30.000-90.000 θανάτους ετησίως

 

Προκαλεί μεταξύ 30 000 και 90 000 θανάτων ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως λόγω καρκίνου που προκύπτει από τη φύση της εργασίας . Το 80 % των «επαγγελματικών» καρκίνων που αναγνωρίζονται στην Ευρώπη σχετίζονται με τον αμίαντο. Ο αμίαντος είναι αποδεδειγμένα υπεύθυνος για την αμιάντωση, το μεσοθηλίωμα και τους καρκίνους του πνεύμονα, ο τελευταίος είναι ο πιο συνηθισμένος καρκίνος που προκύπτει από συγκεκριμένες δουλειές, στην ΕΕ.

 

Έχοντας αυτό κατά νου, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την απομάκρυνση όλου του αμιάντου από κτίρια (ESRAA). Αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να περιέχει νέες νομοθετικές προτάσεις και ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των διαφόρων τύπων ινών αμιάντου και των δυσμενών επιπτώσεών τους στην υγεία.

 

Σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές συμβουλές, οι ευρωβουλευτές ζητούν να μειωθεί η τρέχουσα δεσμευτική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης (OEL) από το τρέχον όριο των 0,1 ινών/cm3 σε 0,001 ίνες/cm3.

Υποχρεωτικός έλεγχος κτιρίων

 

Στο πλαίσιο του «Κύματος ανακαίνισης για την Ευρώπη», δηλαδή των σχεδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χρηματοδότηση της ανακαίνισης 35 εκατομμυρίων κτιρίων έως το 2030, οι ευρωβουλευτές απαιτούν επείγον και υποχρεωτικό έλεγχο αμιάντου και απομάκρυνση του από τα κτίρια πριν ξεκινήσουν οι εργασίες ανακαίνισης. Όλη η διαθέσιμη χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να διατεθεί για τον μετριασμό των δημοσιονομικών και διοικητικών επιπτώσεων αυτής της υποχρέωσης και θα πρέπει να εισαχθούν μεταβατικές περίοδοι.

 

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης τη δημιουργία δημόσιων εθνικών ψηφιακών μητρώων για τον αμίαντο και άλλες επικίνδυνες ουσίες που βρίσκονται σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Μια οδηγία πλαίσιο θα πρέπει να καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα για αυτά τα μητρώα.

Αναγνώριση επαγγελματικών ασθενειών και ελάχιστα πρότυπα αποζημίωσης

 

Πολλές περιπτώσεις ασθενειών που σχετίζονται με τον αμίαντο δεν αναγνωρίζονται ως επαγγελματική ασθένεια, στερώντας τα θύματα το δικαίωμα αποζημίωσης. Συνεπώς, οι ευρωβουλευτές απαιτούν μια νομοθετική πρόταση που θα διασφαλίζει ότι αναγνωρίζονται όλες οι επαγγελματικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων όλων των γνωστών ασθενειών που σχετίζονται με τον αμίαντο καθώς και ελάχιστα πρότυπα για την αποζημίωση των θυμάτων.

 

Οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν επίσης την Κομισιόν να υποβάλει πρόταση στα κράτη μέλη να καθιερώσουν αρμόδιο διαμεσολαβητή για να βοηθήσει τα θύματα επαγγελματικών ασθενειών

 

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 675 ψήφους υπέρ. 2 κατά και 23 αποχές.