Φορολογικές δηλώσεις 2022: Λήγει η προθεσμία, τι ισχύει με την εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΑΑΔΕ, 5.991.746 φορολογικές δηλώσεις.

Απομένουν 9 ημέρες για εμπρόθεσμη υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος έτους 2022. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΑΑΔΕ, 5.991.746 φορολογικές δηλώσεις.

Επισημαίνεται ότι με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών ορίζει ότι παρατείνεται έως το τέλος Αυγούστου (30/8) η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και ταυτόχρονα παρατείνεται και η προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος με έκπτωση 3% επι του συνολικού φόρου εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι:

Όταν ο φόρος που οφείλεται, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση Φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, για τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις, καταβληθεί εφάπαξ, μέχρι και την 31η.8.2022, παρέχεται, στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση 3%.
Οι δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού έτους 2021 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Αυγούστου 2022.
Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την 31η.8.2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 6 επόμενων μηνών.
Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 5 επόμενων μηνών.