Έλεγχοι του ΕΦΕΤ σε όλα τα σχολεία

Γράφτηκε στις .

Η σχολική χρονιά ξεκινάει και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων προχωράει σε ελέγχους στα σχολικά κυλικεία, νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς, ώστε να διαπιστωθεί αν όλα λειτουργούν σωστά.

Με επείγον σήμα, ο ΕΦΕΤ ζητά από τις Περιφερειακές του υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους μαθητές προϊόντων από τα σχολικά κυλικεία, τα νηπιαγωγεία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού, όσο και τα ευρήματα από τις επιθεωρήσεις των προηγούμενων ετών.

Ιδιαίτερη έμφαση πρόκειται να δοθεί στον έλεγχο των σχολικών κυλικείων, όσον αφορά στην τήρηση των υγειονομικών συνθηκών, καθώς και στα είδη που μπορούν να τίθενται προς πώληση στα σχολεία.

meaculpa