Κινέζος εκπρόσωπος του ΟΗΕ: «Αντιτιθέμεθα στα δύο μέτρα και σταθμά για τα ανθρώπινα δικαιώματα»

132

Ο Τσεν Σιου, μόνιμος εκπρόσωπος της Κίνας στο γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στη Γενεύη και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς στην Ελβετία, κάλεσε τους πολυμερείς μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προασπίσουν την αμεροληψία και τη δικαιοσύνη και να λειτουργήσουν ως πλατφόρμες για εποικοδομητικό διάλογο και συνεργασία.

Ο Τσεν έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά την εκφώνηση κοινής δήλωσης εκ μέρους της Ομάδας Φίλων για την Προώθηση και Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσω Διαλόγου και Συνεργασίας και μιας ομάδας χωρών κατά την 56η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ την Τετάρτη.

Η απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλους αποτελεί κοινή επιδίωξη της ανθρωπότητας, δήλωσε ο Τσεν, τονίζοντας ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλοι διεθνείς μηχανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να υποστηρίζουν την αμεροληψία και τη δικαιοσύνη, να συμμορφώνονται με τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να τηρούν τις αρχές της καθολικότητας, της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της μη πολιτικοποίησης και της μη επιλεκτικότητας στο έργο και τη λειτουργία τους.

Υπογράμμισε επίσης ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να στέκονται σταθερά ενάντια στα δύο μέτρα και σταθμά, τον εκφοβισμό και τη μονομέρεια και να διασφαλίζουν ότι λειτουργούν ως πλατφόρμες για εποικοδομητικό διάλογο και συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών στη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου σεβασμού.

Επισημαίνοντας ότι ορισμένες χώρες παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις των αναπτυσσόμενων χωρών με το πρόσχημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ ταυτόχρονα κάνουν τα στραβά μάτια και αποφεύγουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός των δικών τους συνόρων και εκείνων των συμμάχων τους, η δήλωση αναφέρει: “Είμαστε αντίθετοι σε τέτοια δύο μέτρα και σταθμά”.

Η δήλωση επεσήμανε επίσης ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική οδός για την ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο και καμία χώρα δεν πρέπει να επιβάλλει το δικό της μοντέλο στις άλλες.

“Πρέπει να σεβαστούμε την πορεία εξερεύνησης κάθε χώρας για την ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ταιριάζει καλύτερα στην εθνική της πραγματικότητα και να προωθήσουμε τη δίκαιη απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλους τους λαούς όλων των εθνών με ειρήνη και ανάπτυξη, προωθώντας την υγιή ανάπτυξη του διεθνούς σκοπού προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”, δήλωσε ο Τσεν.

 

 

Πηγη: PD Online