Κορωνοϊός: 10€ το κόστος των rapid test, 60 € των PCR σύμφωνα με το ΦΕΚ

 

 

Υπόχρεοι σε διενέργεια rapid ή PCR τεστ, το κόστος των οποίων θα επιβαρύνει τους ίδιους, είναι οι ανεμβολίαστοι πολίτες από την ερχόμενοι Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου. Η επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος για τα τεστ, που μπορούν να γίνουν μόνο σε ιδιωτικές δομές υγείας, είναι απαραίτητη τόσο για τους χώρους εργασίας όσο και για την πρόσβασή τους σε συγκεκριμένους χώρους ψυχαγωγίας.

Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, με την καθορίζονται τα ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με το άρθρο 1, ορίζονται ως ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), τα ακόλουθα:

1) Για το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time – PCR:

α) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, το ποσό των σαράντα ευρώ (40 €) και

β) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των είκοσι ευρώ (20 €).

2) Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid test) ως ανώτατο όριο του αθροίσματος της τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, και της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό των δέκα ευρώ (10 €).

Σημειώνεται ότι οι ανώτατες τιμές που προβλέπονται στις δύο αυτές περιπτώσεις δεν ισχύουν στην περίπτωση κατά την οποία η δειγματοληψία πραγματοποιείται εκτός ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και ιδιωτικών κλινικών, οπότε η τιμή τους διαμορφώνεται ελεύθερα.

Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες και αγαθά, οφείλουν να αναρτήσουν σε εμφανές για το κοινό σημείο και στις ιστοσελίδες τους, τιμοκατάλογο που θα περιλαμβάνει και θα αναφέρει ευκρινώς τις παραπάνω προβλεπόμενες ανώτατες τιμές.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα εδάφια 1 και 2, επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ 5.000 ευρώ.