Κωτσός: «Εμπιστοσύνη στους Εκπαιδευτικούς – Ίσες ευκαιρίες για όλους»

Του Γιώργου Κωτσού 

Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Ν. Καρδίτσας

Διανύουμε μία περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον της πατρίδας μας αλλά και όλης της ανθρωπότητας. Παρά τις αναπάντεχες και μεγάλες αλλαγές που σημάδεψαν τις ζωές μας τους τελευταίους 16 μήνες, αποδείξαμε ότι η επιστήμη και η τεχνολογία μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε πολλά από όσα μας απασχολούν. 

Όμως, βασική προϋπόθεση για να πετύχουμε στη νέα εποχή, είναι να προχωρήσουμε σε ριζικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό την αναβάθμιση της παιδείας μας. Με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πραγματοποιούμε τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις στοχεύοντας στην ενθάρρυνση της κριτικής ικανότητας των μαθητών από τη βάση. 

Τα παιδιά μας, αποτελούν το μέλλον της πατρίδας μας και οφείλουμε να δημιουργήσουμε για αυτά, ένα ακόμα καλύτερο σχολείο, εξασφαλίζοντας έτσι όλα τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να διαπρέψουν. Το «Νέο Σχολείο» αποτελεί ένα σχολείο σύγχρονων δεξιοτήτων, με έμφαση στη κριτική σκέψη, την ενσυναίσθηση, την επίλυση προβλημάτων και τη συνεργασία. Από τον Σεπτέμβριο θα εφαρμοστεί καθολικά, και θα λειτουργήσουν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Τα παιδιά μας θα διδάσκονται αγγλικά από το νηπιαγωγείο, το οποίο θα λειτουργεί πλέον από τα 4 έτη για όλους. 

Μέσα από την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, θέτουμε τις απαραίτητες προδιαγραφές διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά και για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Είναι απαραίτητη η διασφάλιση της μεγαλύτερης ελευθερίας στην οργάνωση της διδασκαλίας. Η σύσταση μητρώου διδακτικών βιβλίων και ψηφιακής βιβλιοθήκης διδακτικών Βιβλίων δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν το πρόγραμμα σπουδών που θα ακολουθήσουν. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει ελευθερία στην επιλογή βιβλίου, αλλάζοντας έτσι τη νοοτροπία σχετικά με το μοντέλο εκπαίδευσης που υπήρχε μέχρι σήμερα από βιβλιο-κεντρικό σε γνωσιο-κεντρικό. Έτσι ο εκπαιδευτικός αλλά και ο μαθητής θα μπορεί με κριτική σκέψη να συνδυάσει πληροφορίες από πολλές πηγές βάζοντας τέλος στο φαινόμενο της αποστήθισης.  

Οι 4μηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης των μαθητών αλλάζουν, δίνοντας τη δυνατότητα στον εκάστοτε εκπαιδευτικό να επιλέξει ποια μορφή θα ακολουθήσει. Έτσι, αντί για ωριαίο διαγώνισμα οι μαθητές θα μπορούν να αξιολογηθούν με μεθόδους ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom), ατομικές ή ομαδικές εργασίες. 

Για να διαμορφώσουμε το «Νέο Σχολείο» στο οποίο θα διαδραματιστεί το μέλλον των παιδιών μας οφείλουμε να δείξουμε εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς μας. Οι εκπαιδευτικοί μας αποτελούν τους αφανείς ήρωες οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά όχι μόνο στη μόρφωση και εκπαίδευση των νέων μας, αλλά και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. Είναι σημαντικό να τους στηρίξουμε με το παρόν σχέδιο νόμου και να αναγνωρίσουμε το διαρκή αγώνα τους και τη συμβολή τους στο μέλλον της πατρίδας μας.