Κύκλος Ιδεών: Η Ελλάδα μετά IV- Μετά (;) την πανδημία

Απαντήσεις και διεξόδους στο πλέον επίκαιρο ερώτημα των καιρών, δηλαδή «Μετά την πανδημία, τι;» επιχειρεί να προσφέρει στη διάρκεια του τριήμερου, ψηφιακού συνεδρίου του ο «Κύκλος Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση», το οποίο θα διαρκέσει από σήμερα και μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου.

Με έντεκα θεματικές και δεκάδες εισηγήτριες και εισηγητές, η φετινή διοργάνωση δεν έρχεται ως περιοδική επανάληψη ενός πετυχημένου τα τελευταία χρόνια θεσμού, αλλά ως επιτακτική ανάγκη σε μια συγκυρία που η αναζήτηση της επόμενης φάσης καθίσταται παγκόσμια και καθολική, παράλληλα με την ανάδυση νέων μορφών διεθνούς αλληλεξάρτησης και αμοιβαίας χρηματοδοτικής υποστήριξης.

Στο πλαίσιο αυτό, «οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17-21ης Ιουλίου 2020 για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον πολυετή προϋπολογισμό 2021-2027 συμπληρώνουν τις άμεσες και μεγάλες πρωτοβουλίες της ΕΚΤ ως προς το «πανδημικό» πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ( PEPP) και το έκτακτο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνει η εφαρμογή της γενικής ρήτρας διαφυγής από το Σύμφωνο Σταθερότητας», επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι διοργανωτές, τη στιγμή που ο «Κύκλος Ιδεών» έχει συστήσει «Παρατηρητήριο» για το σχεδιασμό της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων και για την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδιασμού αυτού, εκ μέρους της κοινωνίας των πολιτών, με τη συμμετοχή επιστημόνων και προσωπικοτήτων εγνωσμένου κύρους.

Παράλληλα, στη διάρκεια του Συνεδρίου θα συζητηθούν διεξοδικά και οι επείγουσες ελληνικές προκλήσεις στην αντιμετώπιση της πανδημίας, δηλαδή:

Η συνέχεια στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης χωρίς χαλάρωση,

Η εγρήγορση σε σχέση με την παρουσία και τη διεκδικητικότητα της χώρας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον

Η πρόκληση της αξιοποίησης των διαθεσίμων ευρωπαϊκών πόρων ύψους 32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης σε επιχορηγήσεις και προνομιακά δάνεια και των περίπου 40 δισ. που προκύπτουν από τον πολυετή προϋπολογισμό και τα διαρθρωτικά ταμεία.

Κυρίως όμως, για τον «Κύκλο Ιδεών» η πανδημία καθίσταται ευκαιρία για τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα, με ριζικές αλλαγές στο κράτος και τα μεγάλα θεσμικά συστήματα, με φιλοεπενδυτικό και φιλοαναπτυξιακό τον δημόσιο τομέα, αλλά και με την κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και όλμων των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου.

Παρακολουθήστε live