Με πρωτοβουλία Μπογδάνου βιβλία για τα ελληνικά σχολεία της Βορείου Ηπείρου

960

Βιβλία για τα ελληνικά σχολεία της Βορείου Ηπείρου. Η μικρή μας συμβολή στη μεγάλη πρωτοβουλία της.

Θα παραδοθούν τη 28η Οκτωβρίου στους Βουλιαράτες από τα μέλη του αθηναϊκού τμήματος.