Μέχρι και τη Δευτέρα τα δικαιολογητικά για τους υποψηφίους πανελλαδικών από πληγείσες περιοχές

Μέχρι και τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων 2018 από τη Δυτική Αττική και τα Δωδεκάνησα, περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και Δωδεκανήσου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr.