Μέχρι σήμερα η διάσωση της ρύθμισης των 100-120 δόσεων

Ε9 Φόροι Πόθεν Έσχες Εφορία Φοροτεχνικός

Λήγει σήμερα η προθεσμία που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών σε χιλιάδες οφειλέτες της Φορολογικής Διοίκησης να επανενταχθούν σε παλαιές ρυθμίσεις 100 και 120 δόσεων, τις οποίες είχαν απολέσει επειδή δεν πλήρωσαν τις μηνιαίες δόσεις τους από τον Μάρτιο που ξέσπασε η κρίση του κορωνοϊού μέχρι και τον Νοέμβριο.

Καθένας από τους οφειλέτες αυτούς, για να επανενταχθεί στην παλαιά ρύθμισή του, θα πρέπει μέχρι σήμερα, 31 Δεκεμβρίου, να υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mybusinessSupport της ΑΑΔΕ και να πληρώσει τη δόση του μηνός Δεκεμβρίου της ρύθμισής του, μέσω web banking. Προηγουμένως όμως θα πρέπει να έχει ρυθμίσει τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές του.

Οι δόσεις που έμειναν απλήρωτες από τον Μάρτιο που ξέσπασε η πανδημία έως και τον Νοέμβριο θα προστεθούν στο τέλος των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης ως υπεράριθμες.

Η υποβολή των αιτήσεων

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ εμφανίζονται οι ρυθμίσεις που χάθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου – Νοεμβρίου 2020.

Οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν τις ρυθμίσεις για τις οποίες επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση επανένταξης στην οποία θα πρέπει να δηλώσουν ότι:

* είναι πληγέντες από την πανδημία, ήτοι ότι έχει χορηγηθεί παράταση και αναστολή είσπραξης για τις οφειλές τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού και

* ότι απώλεσαν ρύθμιση του Ν. 4321/2015 ή/και του Ν. 4611/2019 εντός του χρονικού διαστήματος Μαρτίου έως και Νοεμβρίου 2020, και

* έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Προϋποθέσεις επανένταξης

Για την επανένταξη στη ρύθμιση, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, ελέγχεται:

* αν έχει γίνει εξόφληση των δόσεων της προϋπάρχουσας ρύθμισης ως εξής: μέχρι και τον Δεκέμβριο 2019 για τη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 και μέχρι και τον Ιανουάριο 2020 για τη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 και

* αν έχει γίνει εξόφληση ή ρύθμιση των νέων οφειλών, εκτός από αυτές που τελούν σε αναστολή είσπραξης βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.

Προϋπόθεση για την επανένταξη αποτελεί η εμπρόθεσμη καταβολή της δόσης του Δεκεμβρίου 2020 μέσω web banking ή σε τράπεζα μόνο εάν δεν είναι δυνατή η καταβολή μέσω web banking.

ΑΑΔΕ: Διαγραφή μικροοφειλών

*Ποσά μικροοφειλών προς τις φορολογικές αρχές τα οποία δεν ξεπερνούν τα 10 ευρώ ανά περίπτωση διέγραψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την εκκαθάριση του συνολικού χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τα ποσά αυτά οφείλονταν από 118.906 φορολογούμενους.

Η διαγραφή έγινε ψηφιακά, για περιπτώσεις οφειλών οι οποίες πληρούσαν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

* Οι οφειλές που διαγράφηκαν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 25/11/2019.

* Το υπόλοιπο της βασικής οφειλής συνολικά ανά οφειλέτη δεν υπερέβαινε το ποσό των 10 ευρώ.

* Δεν υπήρχαν άλλες οφειλές του ιδίου προσώπου κατά τον χρόνο διενέργειας της διαγραφής.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 7α του ν. 4646/2019.