Μικρότερη η μείωση των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων

323

Αυτές είναι οι νομοτεχνικές βελτιώσεις Πέτσα.

 

Μικρότερη μείωση δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων και διατήρηση του παραβόλου στα ίδια επίπεδα, προβλέπει πλέον το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών “Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών”, μετά από σχετικές νομοτεχνικές βελτιώσεις, που ανακοίνωσε από το βήμα της ολομέλειας της Βουλής, ο υφυπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πέτσας κατέθεσε τις ακόλουθες νομοτεχνικές βελτιώσεις:

«1. Διαφοροποιούμε τις δύο τελευταίες κατηγορίες δήμων, και δημιουργούμε νέες κατηγορίες 100.000-150.000 κατοίκων και 150.000 κατοίκων και άνω, προκειμένου να ελαφρύνουμε τη μείωση του αριθμού των μελών των δημοτικών συμβουλίων σε μεγάλους δήμους, και παράλληλα δίνουμε τη δυνατότητα μεγαλύτερου αριθμού μελών δημοτικών συμβουλίων σε δήμους με πληθυσμό 50.000 – 150.000 κατοίκους, που συγκροτούνται πάνω από 6 δημοτικές ενότητες. Άρα, η μείωση των συμβούλων γίνεται μικρότερη σε σχέση με το υφιστάμενο σήμερα πλαίσιο.

2. Προβλέπεται ότι δεν εκλέγονται συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων στους δήμους της περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση τους δήμους των περιφερειακών ενοτήτων Νήσων, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και τους δήμους που συγκροτούνται από τις δημοτικές κοινότητες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.3852/2010, δηλαδή τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι οικισμοί-έδρες δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων.

3. Στην περίπτωση μη εκλογής συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, οι αρμοδιότητες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ασκούνται από την οικονομική επιτροπή του δήμου και οι αρμοδιότητες του προέδρου της δημοτικής κοινότητας από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο.

4. Για τους δήμους και για τις κοινότητες διατηρούνται τα ποσά των παραβόλων για τις εκλογές όπως ήταν μέχρι σήμερα. Είναι κάτι που ζητήθηκε και στο πλαίσιο της επιτροπής από αρκετές πλευρές, επειδή θεωρήθηκε ότι η αύξηση μπορεί να αποτρέπει κάποιους από τη συμμετοχή στα κοινά.

5. Διευκρινίζεται ότι ο πρόεδρος των δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό 300 κατοίκων και κάτω, είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης του συνδυασμού, που συγκέντρωσε κατά την αρχική ψηφοφορία στον πρώτο γύρο, στη δημοτική κοινότητα, την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, και οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί.

6. Προβλέπεται μικρότερη μείωση από το αρχικό σχέδιο, του αριθμού των περιφερειακών συμβούλων με την τροποποίηση της παρ 2 του άρθρου 59:

– στην πρώτη κατηγορία προστίθενται 4 μέλη, και από 31 περιφερειακούς συμβούλους πάμε στους 35 συμβούλους

– στη 2η κατηγορία προστίθενται επίσης 4 μέλη, και από 41 πάμε σε 45 συμβούλους,

– στην 3η κατηγορία προστίθενται 10 μέλη, και από 51 πάμε σε 61 συμβούλους, και

– στην περιφέρεια Αττικής προστίθενται 14 μέλη, και από 71 πάμε σε 85 συμβούλους, έναντι των 101, που ίσχυε έως σήμερα.

7. Για διευκόλυνση των υποψηφίων, και για λόγους ασφάλειας Δικαίου, προβλέπουμε δικαίωμα μεταδημότευσης, που μπορεί να ασκηθεί από την 1η Αυγούστου του έτους διενέργειας των εκλογών μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της υποβολής της δήλωσης των συνδυασμών.

8. Διαγράφεται το κώλυμα των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των Νομικών Προσώπων, που είναι ενταγμένα στο μητρώο φορέων της γενικής κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 και αφορά στην άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος.

9. Κωλύεται να υποβάλλει υποψηφιότητα όποιος στερείται τα πολιτικά του δικαιώματα κατά την χρονική περίοδο υποβολής της δήλωσης.

10. Δικηγόροι με έμμισθη εντολή των δήμων ή των περιφερειών, που έχουν παρατηθεί της θέσης τους για να θέσουν υποψηφιότητα, μπορούν να επανέλθουν σε αυτή εάν δεν εκλεγούν ή εκλεγούν και λήξει για οποιοδήποτε λόγο η θητεία τους, με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4257/2014.