Νεα πρωτοβουλία του Δήμου Ύδρας με αφορμή τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Εννέα σχέδια επίθεσης εναντίον της Ύδρας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης.

 

Ο Δήμος Ύδρας προχώρησε στη μετάφραση μεγάλης συλλογής Οθωμανικών Αρχείων με αναφορές στην Ύδρα πριν και κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Από την ανάλυση αυτών των αρχείων προκύπτει η μεγάλη σημασία της Ύδρας για τον διοικητικό και οικονομικό σύστημα της οθωμανικής Αυτοκρατορίας καθώς και η σημασία από τη συμμετοχή της Ύδρας στην Επανάσταση του 1821. Στα αρχειακά Οθωμανικά έγγραφα που αφορούν την επαναστατική περίοδο εντοπίζονται τουλάχιστον εννέα σχέδια επίθεσης εναντίον της Ύδρας με σκοπό την καταστροφή της και δύο ακόμα αναφορές που σημειώνουν ότι ο μόνος τρόπος για να σβήσει η Επανάσταση των Ελλήνων είναι καταστρέφοντας την Ύδρα! Μέχρι τα εν λόγω έγγραφα παραδοθούν από τον Δήμο Ύδρας στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ύδρας στις αρχές του Καλοκαιριού, ερευνητές που επιθυμούν να τα μελετήσουν μπορεί να απευθύνονται στον Δήμο Ύδρας για να κλείσουν σχετικό ραντεβού.