Δευτέρα 01.06.2020

Κέρδη για την Alpha Bank

Στα 89,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Alpha Bank το 2017, έναντι 19,5 εκατ. ευρώ το 2016. Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, συμπεριλαμβανομένης της επιπτώσεως των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται σε 21,1 εκατ. ευρώ.

Η Alpha bank το 2017 σημείωσε περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς πέτυχε μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 2,6 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και 1,8 δισ. ευρώ το δ ́ τρίμηνο 2017. Τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο αυξήθηκαν κατά 1,9 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και 1 δισ. ευρώ το δ ́ τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 σε 34,9 δισ. ευρώ. 

Παράλληλα η Alpha bank πέτυχε σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά 8,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε σε 7 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 έναντι 13,2 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2016.

Η τράπεζα το 2017 είχε ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 18,3%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 9,2 δισ. ευρώ, ήτοι τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Λαμβανομένης υπ’ όψιν της εκτιμωμένης επιπτώσεως ύψους 1,1 δισ. ευρώ από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9, βάσει των μεταβατικών διατάξεων για το 2018, ο Δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 18,3%.

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του Ισολογισμού και ανήλθε σε 1,2 δισ. ευρώ, ενώ ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 47,6% το 2017 έναντι 48,2% το 2016, επίδοση που -σύμφωνα με την τράπεζα- επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Σύμφωνα με την Alpha, Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 13,9% σε ετήσια βάση και αντιστοιχούν σε 172 μονάδες βάσεως, έναντι 191 μονάδων βάσεως το 2016.

οικονομια, Alpha bank

Το meaculpa.gr είναι διαδικτυακός κόμβος αδέσμευτης ενημέρωσης, πρωτογενούς ρεπορτάζ και ελεύθερης άποψης με έμφαση στη χρήση πολυμέσων και την παραγωγή αυθεντικού υλικού.

Αναγνώστε, παρακολουθήστε, μοιραστείτε και επικοινωνήστε μαζί μας υπεύθυνα!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

© Copyright 2019 MeaCulpa | angellight | web hosting vps domains.