Ορθόδοξος Συναξαριστής: 24 Οκτωβρίου

407
Συναξάρι Εορτολόγιο Ορθόδοξος Συναξαριστής

Σήμερα 24/10/2020 εορτάζουν:

  • Άγιος Αρέθας ο Μεγαλομάρτυρας και οι «σὺν αὐτῶ»
  • Αγία Σεβαστιανή
  • Αγία Γυναίκα και το Άγιο Βρέφος της
  • Άγιοι Μάρκος, Σωτήριχος και Ουαλεντίνος
  • Άγιος Ακάκιος ο Πρεσβύτερος
  • Άγιος Νέρδων
  • Όσιος Αρέθας «ὁ ἐν τῷ Σπηλαίῳ»
  • Άγιος Maglorious του Sark
  • Άγιος Σενώχ της Τουρώνης ο Ιαματικός

Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

Άγιος Αρέθας ο Μεγαλομάρτυρας και οι «σὺν αὐτῶ»

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Εὐσεβεῖα ἐμπρέπων τὴ ἀθλήσει δεδόξασαι, τὴν τῶν Χριστοκτόνων κακίαν καθελῶν τὴ ἐνστάσει σου, διὸ καὶ προσενήνοχας Χριστῷ, Μαρτύρων ἀρραγῆ συνασπισμῶν, ὥσπερ θεῖος παιδοτρίβης καὶ ὁδηγός, Ἀρέθα παμμακάριστε. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πάσιν Ἰάματα.