Ορθόδοξος Συναξαριστής: 24 Σεπτεμβρίου

Συναξάρι

Σήμερα 24/09/2020 εορτάζουν:

 • Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος
 • Σύναξη της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθηρα και ανάμνηση της ιάσεως του παραλύτου
 • Όσιος Κόπρις
 • Άγιος Σιλουανός ο Αγιορείτης
 • Αγία Πέρση
 • Άγιος Στέφανος, βασιλιάς των Σέρβων
 • Σύναξη της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας στο Καμάρι της Σαντορίνης
 • Σύναξη της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας στην Νάξο
 • Σύναξη της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας στην Κέρκυρα
 • Σύναξη της Παναγίας Μυρσινιδίου στην Χίο
 • Σύναξη της Παναγίας της Δραπανιώτισσας
 • Σύναξη της Παναγίας της Φιλερήμου στην Ρόδο

 

Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Τοῦ Παύλου συνέκδημος, ὡς καθαρα τὴν ψυχήν, καὶ πρώταθλος πέφηνας, ἐν γυναιξὶν εὐκλεῶς, Χριστὸν ἀγαπήσασα, σὺ γὰρ τῆς εὐσέβειας, πτερωθεῖσα τῷ πόθῳ, ἤθλησας ὑπὲρ φύσιν, Ἰσαπόστελε Θέκλα διὸ σὲ ὁ Πανοικτίρμων νύμφην ἠγάγετο.

 

Άγιος Σιλουανός ο Αγιορείτης

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Ποίημα Παύλου Ἱερομόναχου
Κήρυξ δέδοσαι, τῇ οἰκουμένῃ, σὺ γλυκύτατος, ἐν θεολόγοις, τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀγάπης τρισόλβιε· τὸν Ταπεινὸν γὰρ καὶ Πρᾷον ἑώρακας, καὶ τὴν Ἐκείνου καρδίαν κατέμαθες. Ὅθεν ἅπαντες, Σιλουανὲ ἐλλαμπόμενοι, τοῖς θεογλώσσοις ῥήμασι, δοξάζομεν τὸ Πνεῦμα τὸ δοξάσαν σε.