Ορθόδοξος Συναξαριστής: Τρίτη 21 Ιουλίου

262
Συναξάρι Εορτολόγιο Ορθόδοξος Συναξαριστής

Σήμερα 21/07/2020 εορτάζουν:

 • Άγιοι Συμεών ο δια Χριστόν σαλός και Ιωάννης, Άγιος Παρθένιος επίσκοπος Ραδοβυσδίου
 • Άγιοι Συμεών ο δια Χριστόν σαλός και Ιωάννης
 • Άγιος Παρθένιος επίσκοπος Ραδοβυσδίου
 • Άγιοι Τρεις Μάρτυρες οι εν Μελιτινή
 • Άγιοι Ιούστος και Ματθαίος
 • Άγιος Ευγένιος
 • Άγιοι Θεόδωρος και Γεώργιος
 • Άγιοι Θεόφιλος, Τρόφιμος και άλλοι Δεκατρείς Μάρτυρες
 • Σύναξη του Αγίου Ακακίου Μάρτυρος εν τω Επτασκάλω
 • Σύναξη του Αγίου Ελευθερίου πλησίον του Ξηρολόφου
 • Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Αρματίου
 • Όσιος Ονούφριος ο σιωπηλός εν τω Σπηλαίω
 • Άγιος Μελέτιος
 • Όσιος Μανουήλ αυτοκράτωρ Κωνσταντινουπόλεως
 • Άγιος Βίκτωρ ο Στρατιώτης

Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

Άγιοι Συμεών ο δια Χριστόν σαλός και Ιωάννης

Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Ὡς ἡνωμένοι δι’ ἐνθέου ἀγάπης, σύμψυχοι ὤφθητε ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις, ὦ Ἰωάννη ὅσιε, καὶ θεῖε Συμεών, ὁ μὲν βίον ἔνθεον διελθῶν ἐν ἐρήμῳ, ὁ δὲ σοφοῖς σκώμμασι τὸν Βελιὰρ μωράνας· καὶ νῦν τῶν θείων ἄμφω ἀμοιβὴν καταρτυφῶντες, ἡμᾶς ἐποπτεύετε.

Άγιος Παρθένιος επίσκοπος Ραδοβυσδίου

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ἀμέμπτως ἐβίωσας, ἐν ταπεινώσει πολλή, Παρθένιε Ὅσιε καὶ θεϊκῶν δωρεῶν, ἀξίως μετέσχηκας. Ὅθεν σου τὴν ἁγίαν, προσπτυσσόμενοι Κάραν, λαμβάνομεν θεραπείας, καὶ ψυχῶν σωτηρίαν διὸ σὲ Ἱεράρχα, ὕμνοις γεραίρομεν.