Παράθυρο για νέα αύξηση πάνω από 4% στις συντάξεις

Αυξήσεις ενδεχομένως και πάνω από 4% μπορεί να δουν οι συνταξιούχοι στο τέλος του χρόνου.

Και αυτό εφόσον η ανάπτυξη φέτος είναι μεγαλύτερη από 5%. Υπενθυμίζεται πως το ποσοστό της αύξησης των κύριων συντάξεων το 2024 θα εξαρτηθεί κατά 50% από το ποσοστό ανάπτυξης και κατά 50% από το ποσοστό του πληθωρισμού φέτος.

Με βάση τις υφιστάμενες προβλέψεις που είναι αποτυπωμένες στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2023, εκτιμάται από το ΥΠΟΙΚ, ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός 5% φέτος. Έτσι θα προκύψει μία αύξηση σε όλες τις κύριες συντάξεις της τάξεως του 3,4%.

Ωστόσο, με βάση τις τελικές εκτιμήσεις για ανάπτυξη – πληθωρισμό το 2022, πρέπει να δοθεί και μία επιπλέον αύξηση 0,5% στις κύριες συντάξεις για το 2023, πέραν εκείνης του 7,75% που καταβλήθηκε αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπώς εφόσον επαληθευτούν οι προβλέψεις της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού, θα προκύψει αθροιστικά μία αύξηση 3,9%.