Πληρωμές – Συν-εργασία: Σχεδόν 10 εκατ. στους λογαριασμούς περίπου 47.000 δικαιούχων

Σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ πιστώνονται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς περίπου 47.000 δικαιούχων, στο πλαίσιο του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και του προγράμματος επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

Αναλυτικότερα, θα καταβληθεί το ποσό των 6,3 εκατομμυρίων ευρώ σε 27.222 εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας του Μαϊου, καθώς και για υπόλοιπα προηγουμένων ετών από το 2020.

Επίσης, καταβάλλεται το ποσό των 3,4 εκατ. ευρώ για 19.662 πληρωμές δικαιούχων επιχειρήσεων, οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα δημιουργίας 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.