Πληθαίνουν τα αιτήματα μεταπτυχιακών φοιτητών για μείωση των διδάκτρων

Πληθαίνουν στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι κινητοποιήσεις φοιτητικών συλλόγων με αιχμή του δόρατος το αίτημα για μείωση των διδάκτρων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές προτάσσουν το αίτημα της λελογισμένης μείωσης του κόστους των διδάκτρων υποστηρίζοντας ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία έχει εκ των πραγμάτων δυσχεράνει το εκπαιδευτικό επίπεδο. Ακόμη, υπογραμμίζουν ότι από την στιγμή που η Ελληνική Πολιτεία δεν μερίμνησε για την δια ζώσης διεξαγωγή των (ολιγάριθμων σε φοιτητές) μεταπτυχιακών προγραμμάτων, δεν είναι δυνατόν τα δίδακτρα να εξακολουθούν να κοστολογούνται με τα ίδια ποσά που αφορούσαν τα προ-πανδημίας ακαδημαϊκά έτη. 

Ο εκπρόσωπος των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος ‘‘Διεθνής Διακυβέρνηση & Πολιτική’’ του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ηλίας Σολωμός στην επιστολή που απέστειλε προς το Υπουργείο Παιδείας σημειώνει ‘‘η μέθοδος αυτή (σσ. τηλεκπαίδευση) υπολείπεται κατά πολύ ποιοτικά σε σχέση με την δια ζώσης διδασκαλία, γεγονός που τόσο οι καθηγητές όσο και οι φοιτητές έχουν επισημάνει πολλές φορές. Οι τεχνικές δυσκολίες που συχνά προκύπτουν όσο και ο απρόσωπος τρόπος επικοινωνίας δυσχεραίνουν την επαφή με τους διδάσκοντες και την ενεργό συμμετοχή στο μάθημα αλλά και στην διαδικασία παροχής συμβουλών και συνεννόησης με τους διδάσκοντες για την σύνταξη των εργασιών εξαμήνου’’. Συνεχίζει λέγοντας ‘‘για το λόγο αυτό θα σας παρακαλούσαμε θερμά όπως επανεξετάσετε το ενδεχόμενο μείωσης των διδάκτρων καθώς η κρίση της πανδημίας εξακολουθεί να μαστίζει τους πάντες (συμπεριλαμβανομένων πολλών φοιτητών που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας) και όπως πλέον είναι εμφανές θα οδηγήσει στην πραγματοποίηση και του εαρινού εξαμήνου με την μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Δεν δύναται λοιπόν κάποιος να ισχυριστεί ότι υπήρξε μια ειδική έκτακτη κατάσταση μόνο κατά το χειμερινό εξάμηνο καθώς πλέον είναι βέβαιο ότι το σύνολο της ακαδημαϊκής χρονιάς θα διεξαχθεί υπό τους ίδιους επιβαρυντικούς όρους.’’

Επιστολές σαν την ανωτέρω έχουν σταλεί πολλές στο Υπουργείο Παιδείας αλλά για την ώρα η πολιτική ηγεσία αυτού τηρεί σιγήν ιχθύος απέναντι σε ένα ομολογουμένως εύλογο αίτημα των φοιτητών μεταπτυχιακών προγραμμάτων.