Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2019, δηλαδή στις 27/10, αλλάζει η ώρα από θερινή σε χειμερινή, με τους δείκτες του ρολογιού να γυρίζουν μια ώρα πίσω στις 4 τα ξημερώματα (από 04.00 θα πάει 03.00).

Η κατάργηση της αλλαγής ώρας από θερινή σε χειμερινή και τούμπαλιν έχει πλέον αποφασιστεί από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα τεθεί σε ισχύ από το 2021.

Η απόφαση της Ολομέλειας του Σώματος σημαίνει ότι η αλλαγή ώρας πρέπει να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2021 για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ώρα. Για τα κράτη-μέλη που επιθυμούν τη χειμερινή ώρα, η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2021.