Σε ρυθμούς… εκλογών: Ετοιμάζονται τροποποιήσεις για τη χρηματοδότηση κομμάτων

Παρά το γεγονός ότι επισήμως δεν έχουν εξαγγελθεί εκλογές, το υπουργείο Εσωτερικών προετοιμάζεται σχετικά, έτσι ώστε η διαδικασία να προχωρήσει όσο το δυνατόν πιο ομαλά. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η συζήτηση του νομοσχεδίου, το οποίο, εκτός από συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή κοινοτικών κανονισμών, περιλαμβάνει και διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών.

Περιλαμβάνει επίσης τη διάταξη (στο άρθρο 44) που αφορά την κατάργηση του δικαιώματος των επικεφαλής δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης να θέτουν θέματα προς συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως, με τη μορφή του κατεπείγοντος. Η συγκεκριμένη διάταξη έχει προκαλέσει αντιδράσεις από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, με δηλώσεις του στην «Κ» έχει προτείνει να μην αφαιρεθεί πλήρως το δικαίωμα να τίθενται θέματα προς συζήτηση από την αντιπολίτευση προ ημερησίας διατάξεως, αλλά να τεθεί αριθμητικό ή χρονικό όριο.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν την εκλογική διαδικασία (ορισμός δικαστικών υπαλλήλων, στοιχεία του συγκεντρωτικού πίνακα αποτελεσμάτων, λεπτομέρειες για τους ετεροδημότες), ρυθμίσεις για τον έλεγχο των εσόδων και δαπανών υποψηφίων κομμάτων, συνασπισμών και βουλευτών, καθώς και ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Επίσης, άρθρα που αφορούν τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση απορριμμάτων και διατάξεις για την υπαίθρια διαφήμιση.

Από τις ρυθμίσεις που αφορούν τη διενέργεια εκλογών ορίζεται ότι στην περίπτωση διενέργειας γενικών βουλευτικών εκλογών «χρησιμοποιούνται ψηφοδέλτια επικρατείας, που καταρτίζονται από τα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων που μετέχουν σε αυτές», ενώ ο εφοδιασμός «των ελληνικών διπλωματικών αρχών με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων γίνεται με φροντίδα και δαπάνες των πολιτικών κομμάτων».

Σύμφωνα, πάντα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, «όλα τα έσοδα του κάθε κόμματος ή συνασπισμού διακινούνται μέσω ενός έως τριών τραπεζικών λογαριασμών, που τηρούνται σε τρία πιστωτικά ιδρύματα της επιλογής του. Απαγορεύεται το άνοιγμα και η διατήρηση άλλων τραπεζικών λογαριασμών, εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας».

Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση, τα κόμματα ή οι συνασπισμοί κομμάτων που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση δύνανται να πραγματοποιούν πληρωμές προς τρίτους χωρίς χρήση των συγκεκριμένων λογαριασμών της παρούσας, εφόσον οι πληρωμές αυτές δεν υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 40.000 ευρώ ετησίως. Κάθε ιδιωτική χρηματοδότηση προς τα κόμματα άνω των 500 ευρώ πρέπει να διενεργείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού και η έκδοση κουπονιών επιτρέπεται εφόσον είναι θεωρημένα από την Επιτροπή Ελέγχου.

Απαγορεύονται, επίσης, η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχή προς τα κόμματα ή τους συνασπισμούς από:

• Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

• Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

• Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού.

• Φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.

Πηγή: kathimerini.gr