Στη Βουλή η σύμβαση για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Επικοινωνιών

Κατατέθηκε στη Βουλή, για κύρωση.

 

Κατατέθηκε στη Βουλή, για κύρωση, η Σύμβαση για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Επικοινωνιών.

Με το σχετικό νομοσχέδιο, που κατέθεσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κυρώνεται η σύμβαση, σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Επικοινωνιών (ECO), στο οποίο συγχωνεύονται το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Τηλεπικοινωνιών (ΕΤΟ) και αποτελεί ένα κέντρο εμπειρογνωμοσύνης στις ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που επικουρεί και παρέχει συμβουλές στην Προεδρία και τις Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης των Οργανισμών Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT).

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατέθεσε επίσης στη Βουλή, προς κύρωση, τη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δορυφορικής Πλοήγησης. Η συμφωνία «αποσκοπεί στην προώθηση της μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των Μερών στη δορυφορική πλοήγηση υπό μη στρατιωτικό έλεγχο και ιδίως με τη συμμετοχή της Ελβετίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα GNSS».