Σύνταξη πριν τα 62 με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης – Οι προϋποθέσεις

Δυνατότητα να βγουν στη σύνταξη πριν τα 62 τους χρόνια, και χωρίς να έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, έχουν συνολικά 120.000 γυναίκες και άνδρες.

Αναλυτικότερα, για το δημόσιο τομέα, τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση μπορούν να υποβάλουν:

Άνδρες & γυναίκες με 35 ή 37 έτη ασφάλισης έως τέλος του 2021

Άνδρες & γυναίκες με ανήλικο παιδί και 25 έτη ασφάλισης έως το 2012

Άνδρες & γυναίκες με 3 παιδιά και 20 έτη ασφάλισης έως το 2012

Για τον ιδιωτικό τομέα, τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση μπορούν να υποβάλουν:

Γυναίκες με 5.500 ένσημα και ανήλικο τέκνο έως το 2012

Άνδρες με 10.500 ένσημα έως το 2012

Γυναίκες με 10.000 ένσημα έως το 2012

Τι ισχύει για ΔΕΚΟ – Τράπεζες

Σε ΔΕΚΟ και τράπεζες αίτηση συνταξιοδότησης μπορούν να καταθέσουν:

Γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο έως το 2012

Άνδρες με 35 έτη ασφάλισης έως τέλος του 2021

Γυναίκες με 32 έτη ασφάλισης έως τέλος του 2021

Τέλος, για τα ταμεία ελεύθερων επαγγελματιών (γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι κ.ά), αίτηση συνταξιοδότησης μπορούν να καταθέσουν άνδρες και γυναίκες με 35 έτη ασφάλισης έως το 2012.