Τα τεχνητά γλυκαντικά στην εγκυμοσύνη επηρεάζουν το βάρος των παιδιών μας;

Μία νέα μελέτη που δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά.

Σύμφωνα με νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό JAMA Pediatrics, φαίνεται ότι η ημερήσια κατανάλωση αναψυκτικών με τεχνητά γλυκαντικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πιθανόν να συνδέεται με αύξηση του δείκτη μάζας σώματος του βρέφους και υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης υπερβάλλοντος σωματικού βάρους κατά τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας.

Για τους σκοπούς της μελέτης, ερευνητές από τον Καναδά, χρησιμοποίησαν δεδομένα από 3.033 βρέφη και τις μητέρες τους, προκειμένου να εξετάσουν κατά πόσο η κατανάλωση light αναψυκτικών κατά τη διάρκεια της κύησης συνδέεται με το δείκτη μάζας σώματος του βρέφους, κατά τον πρώτο χρόνο ζωής. Οι μητέρες που συμμετείχαν στη μελέτη συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια κατανάλωσης τροφίμων κατά τη διάρκεια της κύησης, ενώ ο δείκτης μάζας σώματος των παιδιών αξιολογήθηκε στην ηλικία του ενός έτους.

Συνολικά, η ημερήσια κατανάλωση light αναψυκτικών από τις μητέρες κατά τη διάρκεια της κύησης, φάνηκε να συνδέεται με υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος στα παιδιά και διπλάσια πιθανότητα εμφάνισης υπερβάλλοντος σωματικού βάρους.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, ο σχεδιασμός της μελέτης δεν επιτρέπει την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρόκειται για την πρώτη μελέτη που υποδηλώνει ότι η κατανάλωση τεχνητών γλυκαντικών στην εγκυμοσύνη μπορεί να συνδέεται με τον κίνδυνο εμφάνισης αυξημένου σωματικού βάρους στο παιδί.

Συνεπώς, δεδομένων των υψηλών ποσοστών παχυσαρκίας και της αυξημένης κατανάλωσης τεχνητών γλυκαντικών παγκοσμίως, στόχος μελλοντικών ερευνών θα πρέπει να είναι η περαιτέρω εξέταση των παραπάνω συσχετίσεων, καθώς και η διερεύνηση πιθανών μηχανισμών.