Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Πριν από το Πάσχα, αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας με το μήνα, σε αντίθεση με πέρυσι όπου το μέτρο ίσχυσε από το Μάιο.

Όπως προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας σε τηλεοπτική εκπομπή το Σαββατοκύριακο, για φέτος γίνονται προσπάθειες από την πλευρά της κυβέρνησης, η διαδικασία να ξεκινήσει ένα μήνα νωρίτερα, δηλαδή μέσα στον Απρίλιο και πριν την περίοδο του Πάσχα ώστε να διευκολυνθεί μεγαλύτερη μερίδα των κατόχων.

Η πλατφόρμα για τα τέλη κυκλοφορίας θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία, προκειμένου να πληρωθούν τα ποσά που αναλογούν. Για τους κατόχους οχημάτων που δεν προτίθενται να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας υπάρχει η διαδικασία της ψηφιακής ακινησίας -που αντικατέστησε την παράδοση των πινακίδων.

Υπενθυμίζεται ότι προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα για όσους δηλώσουν ακινησία και τελικά διαπιστωθεί ότι μετακίνησαν το όχημά τους.

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: Πώς θα λειτουργήσει

Η ΑΑΔΕ είχε εκδώσει πέρυσι αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει το σύστημα των τελών κυκλοφορίας με το μήνα. Βασική προϋπόθεση είναι το όχημα να βρίσκεται σε ακινησία και ο κάτοχος να άρει την ακινησία, μέσω της πλατφόρμας myCAR.

Συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ επισήμαινε:

1) Οι κάτοχοι δύνανται να άρουν την ακινησία αυτή άπαξ εντός του έτους, καταβάλλοντας τα δωδεκατημόρια των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες της άρσης αυτής.

2) Για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλεται το 1/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 2 μηνών, καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 3/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, κ.ο.κ.. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ δεν παρέχεται η δυνατότητα εκ νέου άρσης ακινησίας του οχήματος, εντός του ίδιου έτους.

3) Σε κάθε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή κάτοχος επιλέξει να θέσει το όχημά του σε ακινησία πριν από τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, λόγω άρσης της ακινησίας, δεν έχει τη δυνατότητα εκ νέου χρήσης του μέτρου της μερικής άρσης.

4) Μοναδική περίπτωση, για την εκ νέου άρση της ακινησίας είναι εφόσον καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού των τελών κυκλοφορίας που έχει αναλογικά ήδη καταβληθεί.

5) Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

6) Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος που έχει κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ηλεκτρονική ακινησία έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας κι εφόσον αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, η εν λόγω προθεσμία μετατίθεται έως την επόμενη εργάσιμη, για τη Φορολογική Διοίκηση, ημέρα.

7) Για τα οχήματα των οποίων τα στοιχεία κυκλοφορίας είναι κατατεθειμένα στη ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου, η άρση ακινησίας πραγματοποιείται στη ΔΟΥ, ενώ η εκ νέου θέση σε ακινησία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος.

8) Ειδικά στην περίπτωση αποβιώσαντος ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη ή κατόχου και μόνο εφόσον δεν έχει επέλθει μεταβίβαση του οχήματος στους κληρονόμους, η θέση ή η άρση της ακινησίας πραγματοποιείται αποκλειστικά στη ΔOY.

9) Εάν η λήξη της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος συμπίπτει με το τέλος του έτους και έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του επομένου έτους, δεν υφίσταται υποχρέωση για την εκ νέου θέση του οχήματος σε ακινησία. Στην περίπτωση όμως που δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους και ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος δεν θέσει το όχημα εμπρόθεσμα σε ακινησία, τότε για το 2021 επιβάλλεται το προβλεπόμενο αυτοτελές πρόστιμο μη θέσης σε ακινησία.

10) Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία, εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε διαφορετικό του αρχικού δηλωθέντος, σημείο, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης.

11) Η εκπρόθεσμη θέση σε ακινησία ή μη θέση σε ακινησία, επισύρει αυτοτελές πρόστιμο που ισούται με το διπλάσιο των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων αυτών.