Τι πρέπει να προσέξετε για το πρόγραμμα Αλλάζω Συσκευή

Μπορεί να «τρέχει» η πλατφόρμα για την αντικατάσταση συσκευών, ωστόσο τα στοιχεία μέχρι στιγμής δείχνουν ότι αρκετοί παραλείπουν το τελευταίο βήμα, με συνέπεια η αίτηση να μην καταχωρίζεται ως υποβληθείσα.

Από τις 300.000 και πλέον αιτήσεις περίπου οι 100.000 δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Με ανακοίνωση που αναρτήθηκε χθες στο allazosyskevi.gov.gr. διευκρινίζεται ότι η είσοδος πραγματοποιείται με τους κωδικούς TAXIS του φυσικού προσώπου που υποβάλει αίτηση. Στη συνέχεια γίνεται αυτόματα λήψη στοιχείων και επιλέγεται αν υπάρχει ΑΜΚΑ για ΑμεΑ. Τα στοιχεία επιβεβαιώνονται και αποθηκεύονται σε επίπεδο χρήστη.

Ακολουθεί η δημιουργία της αίτησης και καταχωρίζεται λογαριασμός παροχής ρεύματος, ο οποίος ελέγχεται (θα πρέπει να είναι οικιακός και να μην έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη αίτηση). Στη συνέχεια επιλέγονται ως τρεις
συσκευές (μόνο το είδος, όχι συγκεκριμένο μοντέλο κ.λπ.) και η αίτηση
ολοκληρώνεται (αίτηση «ενεργή»). Προσοχή, όμως, στο στάδιο αυτό η αίτηση δεν έχει υποβληθεί! Πρέπει πριν από την υποβολή να έχει προηγηθεί καταχώριση και επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου. Μετά την επιβεβαίωση και του τηλεφώνου (μέσω κωδικού που αποστέλλεται με sms) ο αιτών εισέρχεται στην αίτηση (επιλογή «τροποποίηση») και από την καρτέλα Σύνοψη θα πρέπει να κάνει Υποβολή Αίτησης (αίτηση «υποβληθείσα»).