Το BMW Group εστιάζει σε δραστηριότητες βιωσιμότητας ανοίγοντας τον δρόμο της ηλεκτροκίνησης (Pics)

  •  Το υψηλό επίπεδο ευελιξίας της αλυσίδας εφοδιασμού επιταχύνει το μετασχηματισμό της παραγωγής για την ηλεκτροκίνηση.
  • Εκτεταμένα μέτρα εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και την πρόσβαση σε πολλές, κρίσιμες πρώτες ύλες.
  • Μέτρα βιωσιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα αποφέρουν ορατά αποτελέσματα: μείωση εκπομπών CO2 κατά 17% στην BMW iX.
  • Wendt: «Η βιωσιμότητα είναι αναπόσπαστο τμήμα όλων των αγοραστικών ενεργειών».

Το BMW Group επιταχύνει την προετοιμασία του τμήματος αγορών (purchasing) εν όψει της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης και θέτει νέα πρότυπα βιωσιμότητας. Η ραγδαία εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης καθιστά τη δημιουργία αξίας στο δίκτυο προμηθευτών πιο σημαντική από ποτέ, από απόψεως εκπομπών CO2 αλλά και προμήθειας κρίσιμων πρώτων υλών, όπως αυτές που απαιτούνται για την παραγωγή κυψελών μπαταριών.

«Πιστεύουμε ότι η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα όλων των αγοραστικών δραστηριοτήτων. Γι’ αυτό το λόγο, φροντίζουμε η προγραμματισμένη αύξηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων να υποστηριχθεί από το δίκτυο προμηθευτών μας, ενώ την ίδια στιγμή θέτουμε προαπαιτούμενα βιωσιμότητας σε όλες τις αναθέσεις συμβάσεων. Με αυτό τον τρόπο, προάγουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επόμενο επίπεδο. Ειδικότερα, με την ιδιότητα ενός κατασκευαστή πολυτελών οχημάτων, φιλοδοξούμε να ‘οδηγήσουμε’ τη βιωσιμότητα με πλήρη υπευθυνότητα», δήλωσε ο Dr. Andreas Wendt, μέλος Δ.Σ. της BMW AG, υπεύθυνος τμήματος Αγορών & Δικτύου Προμηθευτών (Purchasing & Supplier Network).

Το BMW Group στοχεύει να έχει πάνω από επτά εκατομμύρια ηλεκτροκίνητα οχήματα στο δρόμο μέχρι το 2030 – από τα οποία τα δύο τρίτα, αμιγώς ηλεκτρικά. Με αυτά τα δεδομένα, το τμήμα Αγορών (Purchasing) του BMW Group όχι μόνο διασφαλίζει ότι η αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να διαχειριστεί υψηλότερους όγκους, αλλά θέτει και απαιτήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, το τμήμα Αγορών συμβάλλει ουσιαστικά στο μετασχηματισμό της εταιρείας με φόντο την ηλεκτροκίνηση.

Υψηλή ευελιξία ικανοποιεί την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτροκίνητα μοντέλα.

Η αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτροκίνητα μοντέλα θα αυξήσει επίσης την ανάγκη για εξαρτήματα και συστήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τέτοιων οχημάτων. Σε ό,τι αφορά τις κυψέλες των μπαταριών, ειδικότερα, το τμήμα Αγορών του BMW Group εφαρμόζει ποικίλα μέτρα προκειμένου να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση. Το BMW Group προμηθεύεται τις τρέχουσες κυψέλες μπαταριών 5ης γενιάς από τέσσερις προμηθευτές – μειώνοντας το βαθμό εξάρτησης από μεμονωμένους προμηθευτές.

«Η ευελιξία όγκου είναι βασική προϋπόθεση και αποφασιστικό κριτήριο στην επιλογή προμηθευτών για τις κυψέλες μπαταρίας. Σε σχέση με την 5η γενιά κυψελών μπαταριών, έχουμε συμφωνήσει για 20% ευελιξία στις ποσότητες που θα αγοραστούν: προς τα πάνω και προς τα κάτω», πρόσθεσε ο Wendt.

Επειδή η κυψέλη της μπαταρίας είναι ένα υψηλού κόστους εξάρτημα του συστήματος ηλεκτροκίνησης, θεωρείται σημαντικός παράγοντας για τη μείωση κόστους μακροπρόθεσμα. Η έμφαση εδώ δίδεται στις πρώτες ύλες και στην παραγωγή των κυψελών μπαταριών. Γι’ αυτό, το BMW Group συγκεντρώνει την εκτενή τεχνογνωσία του στους τομείς αυτούς στο Κέντρο Αριστείας Κυψελών Μπαταριών (Battery Cell Competence Centre).

Η επικέντρωση στη βιωσιμότητα έχει ορατά αποτελέσματα στην BMW iX .

BMW iX

Παράλληλα με την ισχυρή ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, το BMW Group επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητες βιωσιμότητας. Το τμήμα Αγορών επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς: 1. Συμμόρφωση με περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, 2. προστασία φυσικών πόρων, και 3. μείωση εκπομπών CO2 στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Τα μέτρα αυτά ήδη αποδίδουν καρπούς στην BMW iX (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο μικτό κύκλο: < 21 kWh/100km σύμφωνα με το πρότυπο WLTP*, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 0 g/km): η παραγωγή κυψελών μπαταριών που βασίζεται αποκλειστικά σε ανανεώσιμη πράσινη ενέργεια και η αυξημένη χρήση δευτερογενών υλικών μειώνει τις εκπομπές CO2 στην αλυσίδα εφοδιασμού για την BMW iX κατά 17%, συγκριτικά με μία εφάμιλλη παραγωγή χωρίς τη λήψη τέτοιων μέτρων.

Παράλληλα, το BMW Group περιορίζει τη χρήση κρίσιμων πρώτων υλών και έχει μειώσει την ποσότητα κοβαλτίου στο υλικό καθόδου για την 5η γενιά κυψελών μπαταριών σε λιγότερο από 10%, ενώ έχει αυξήσει την ποσότητα του δευτερογενούς νικελίου μέχρι 50%. Στο σύστημα ηλεκτροκίνησης δεν χρησιμοποιούνται πλέον σπάνιες γαίες.

Συμμόρφωση με περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, έλεγχος μέσω διαφανών διαδικασιών, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ανάθεση σύμβασης.

   
Το BMW Group είναι πρωτοπόρος στην εφαρμογή της δέουσας επιμέλειας στο δίκτυο προμηθευτών. Ήδη από το 2008, η εταιρεία έθεσε για πρώτη φορά αυτό το θέμα επί τάπητος και στη συνέχεια επέμεινε οι προμηθευτές εξαρτημάτων/υλικών για το BMW i3 να πληρούν ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα. Από το 2014, όλοι οι άμεσοι προμηθευτές του BMW Group είναι συμβατικά υποχρεωμένοι να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να συμμορφώνονται με εκτεταμένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και να χρησιμοποιούν συστήματα διαχείρισης που βελτιώνουν την ασφάλεια των χρηστών και προστατεύουν το περιβάλλον. Η συμβατική υποχρέωση ισχύει και για τους υπεργολάβους.

«Δεν μεταθέτουμε την ευθύνη στο δίκτυο προμηθευτών. Αναλαμβάνουμε από κοινού την ευθύνη με τους άμεσους προμηθευτές μας. Επωφελούμεθα από την πολυετή εμπειρία μας και δημιουργούμε διαδικασίες ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα», εξήγησε ο Wendt.

Για το σκοπό αυτό,  το τμήμα Αγορών του BMW Group δεν βασίζεται μόνο σε συμβατικές υποχρεώσεις, αλλά εφαρμόζει και ένα μεγάλο αριθμό πρόσθετων μέτρων στο πλαίσιο μιας διαφανούς διαδικασίας. Ένα φίλτρο κινδύνου χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση εγκαταστάσεων υποψήφιων προμηθευτών από όλο τον κόσμο πριν από την πρόσκληση υποβολής προσφορών. Σε επόμενο βήμα, ζητά από τους υποψήφιους προμηθευτές να περιγράψουν τις δραστηριότητες βιωσιμότητας σε ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο. Εξωτερικοί συνεργάτες συνεργάζονται με εσωτερικούς ελεγκτές για την αξιολόγηση επιλεγμένων εγκαταστάσεων.

Η συμμόρφωση με προκαθορισμένα πρότυπα βιωσιμότητας είναι προαπαιτούμενο για την ανάθεση μιας σύμβασης. Σε όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου, εξωτερικοί συνεργάτες συνεργάζονται με εσωτερικούς ελεγκτές για την επαλήθευση συμμόρφωσης με τα πρότυπα βιωσιμότητας μέσω ερωτηματολογίων και ελέγχων.

Αν διαπιστωθούν ασυνέπειες σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, το BMW Group συμφωνεί για την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων με τους προμηθευτές. Με αυτό τον τρόπο, το τμήμα Αγορών του BMW Group παρακολουθεί χιλιάδες εγκαταστάσεις κάθε χρόνο.

Η εταιρεία έχει επίσης καθιερώσει μία διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιείται για καταγγελία μη συμμόρφωσης με κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανώνυμα.

Ιδιαίτερη έμφαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Η εξάλειψη της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικών προτύπων  παρουσιάζει μία ιδιαίτερη πρόκληση στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών – για παράδειγμα, για το λίθιο και το κοβάλτιο, και τα δύο είναι βασικά συστατικά για την παραγωγή των κυψελών μπαταριών. Και για τις δύο πρώτες ύλες, το τμήμα Αγορών του BMW Group έχει εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εξόρυξη και η επεξεργασία του κοβαλτίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα βιωσιμότητας και ότι δεν παραβιάζονται συνθήκες εργασίας, π.χ. παιδική εργασία. Ως εκ τούτου, η εταιρεία προμηθεύεται το κοβάλτιο και το λίθιο απευθείας από τα ορυχεία και τα διαθέτει στους προμηθευτές κυψελών μπαταριών.

«Πέρα από τη διασφάλιση μιας προβλέψιμης τιμολόγησης, αυτό μας επιτρέπει να ενσωματώνουμε πρότυπα βιωσιμότητας σε συμβάσεις και να διασφαλίζουμε ότι η εξόρυξη και επεξεργασία του κοβαλτίου και του λιθίου γίνεται με περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο. Είναι κάτι που διαπιστώσαμε οι ίδιοι κατά την επιθεώρηση ορυχείων στην Αυστραλία και το Μαρόκο», εξήγησε ο Wendt.

Μία ακόμα μεγάλη πρόκληση είναι η διασφάλιση του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η συμμόρφωση με περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια και προδιαγραφές ασφάλειας για την εξόρυξη πρώτων υλών όταν η διαδικασία δεν είναι βιομηχανοποιημένη αλλά πραγματοποιείται υπό στοιχειώδεις, βιοτεχνικές συνθήκες. Γι’ αυτό τα λόγο, στο πλαίσιο της εταιρικής δέουσας επιμέλειας, το BMW Group αναλαμβάνει ενεργά την ευθύνη και συμμετέχει σε τοπικά projects, με βάση στην αρχή  της ‘ενδυνάμωσης πριν την απόσυρση’ (empowerment before withdrawal). Το 2018, το BMW Group ένωσε τις δυνάμεις του με άλλους εταίρους για τη δημιουργία της διατομεακής πρωτοβουλίας ‘Cobalt for Development’ στο Κονγκό. Στόχος του project, που υλοποιείται από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (GIZ) είναι η ανάπτυξη και επαγγελματικοποίηση της βιοτεχνικής εξόρυξης, ώστε να πληροί τις υψηλές απαιτήσεις βιωσιμότητας του BMW Group για να μπορεί μακροπρόθεσμα να προμηθεύεται κοβάλτιο από την περιοχή αυτή.

Πρόσθετα μέτρα βιωσιμότητας για περισσότερες κρίσιμες πρώτες ύλες.  

Το BMW Group έχει εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα για να καταστήσει πιο αυστηρή τη συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και για πρόσθετες κρίσιμες πρώτες ύλες. Εδώ, το τμήμα Αγορών προχωρά και πέρα από τα συμβατικά συμφωνημένα πρότυπα βιωσιμότητας και εμπλέκεται περισσότερο στην αλυσίδα εφοδιασμού μέσω αντίστοιχων συμφωνιών που σχετίζονται άμεσα με ιδιαίτερα κρίσιμα σημεία της αλυσίδας.

Ορυχεία και χυτήρια βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής: Εδώ, η άμεση επαφή μπορεί να αυξηθεί μέσω συνεργασιών. Επίσης είναι σημαντικό τα ορυχεία και τα χυτήρια να πιστοποιούνται σύμφωνα με αυστηρά, διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Για το σκοπό αυτό, το τμήμα Αγορών του BMW Group εμπλέκεται ενεργά σε διεθνείς πρωτοβουλίες τυποποίησης με αντικείμενο την εξόρυξη πρώτων υλών, όπως τα πρότυπο IRMA, που είναι το πιο αποδεκτό, πιο φιλόδοξο και πιο ολοκληρωμένο από όλα τα πρότυπα της εξορυκτικής βιομηχανίας.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται η επέκταση και άλλων τοπικών projects όπως το ‘Cobalt for Development’, όπως και η διεύρυνση άμεσων αγορών κρίσιμων πρώτων υλών.

Υπεύθυνη διαχείριση φυσικών πόρων.

Εκτός από τη συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η υπεύθυνη διαχείριση πεπερασμένων φυσικών πόρων έχει επίσης καθοριστική σημασία.

Για να διασφαλίζονται τα αποθέματα κρίσιμων πρώτων υλών, το BMW Group έχει θέσει ως στόχο τη σημαντική αύξηση της αναλογίας χρήσης ανακυκλωμένων πρώτων υλών, των λεγόμενων δευτερογενών υλικών, μέχρι το 2030 και τη χρήση πρώτων υλών πολλές φορές σε μία κυκλική οικονομία. Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης καθιστά την ιδέα της κυκλικής οικονομίας όλο και σημαντικότερη, λόγω των πολλών κρίσιμων πρώτων υλών που απαιτούνται για τις κυψέλες των μπαταριών. Τα δευτερογενή υλικά μειώνουν αισθητά τις εκπομπές COσυγκριτικά με τα πρωτογενή: περίπου τέσσερις έως έξι φορές για το αλουμίνιο.

Η μείωση των εκπομπών CO 2 στην αλυσίδα εφοδιασμού αποφέρει αποτελέσματα.

Το BMW Group στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές CO2 από την εφοδιαστική αλυσίδα ανά όχημα κατά 20% από τα επίπεδα του 2019 μέχρι το 2030. Χωρίς διορθωτικά μέτρα, οι εκπομπές CO2 ανά όχημα στην αλυσίδα εφοδιασμού του BMW Group θα αυξάνονταν πάνω από ένα τρίτο μέχρι το 2030 – κυρίως λόγω της ενεργοβόρας παραγωγής των κυψελών μπαταριών και της αυξημένης χρήσης αλουμινίου. Η εταιρεία σκοπεύει να αναστρέψει αυτή την τάση. Ένας από τους τρόπους για να το πετύχει είναι να καταστήσει το αποτύπωμα άνθρακα αποφασιστικό κριτήριο στη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων. Ειδικότερα, η χρήση πράσινου ηλεκτρισμού για την παραγωγή των κυψελών μπαταριών στην BMW iX έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 στην αλυσίδα εφοδιασμού.