Υπερταμείο: Σε κερδοφόρα τροχιά και το α’ εξάμηνο παρά την πανδημία

Παρά τις προκλήσεις της πανδημίας η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ, σσ Υπερταμείο) κατάφερε να διατηρηθεί σε κερδοφόρα τροχιά το α’ εξάμηνο της χρήσης με τις περισσότερες ΔΕΚΟ που είναι υπό την ομπρέλα του να συνεχίζουν την ανοδική πορεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησε σήμερα η ΕΕΣΥΠ τα κέρδη σε εταιρικό επίπεδο ήταν της τάξεως των 27,3 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι πολλές ΔΕΚΟ προτίμησαν να διακρατήσουν ρευστό λόγω της πανδημίας και να μην προχωρήσουν σε διανομή μερίσματος.

Η ίδια η ΕΕΣΥΠ πάντως πραγματοποίησε την πληρωμή προς το Ελληνικό Δημόσιο μερίσματος για την χρήση 2019, ύψους 42,1 εκατ. ευρώ περίπου (έναντι 7,2 εκατ. ευρώ περίπου πέρυσι). Η σημαντική αύξηση του μερίσματος ήταν συνέπεια των πολύ καλών επιδόσεων της ΕΕΣΥΠ και των θυγατρικών της το έτος 2019 (κατά το οποίο τα κέρδη υπερτετραπλασιάστηκαν σε 57,1 εκατ. ευρώ από 13,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος).