Pin It

Τα κακοήθη νεοπλάσματα αποτελούν τη σημαντικότερη προτεραιότητα για την κατανομή των πόρων υγείας, σύμφωνα με έρευνα που έγινε για πρώτη φορά στη χώρα μας από τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη, που είχε στόχο να δημιουργηθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας μια δομημένη πολυκριτηριακή διαδικασία λήψης αποφάσεων για την κατανομή των πόρων Υγείας, προσπάθησε να εκτιμήσει, μέσω της παραγωγής ενός ειδικού αλγορίθμου, τις νόσους, οι οποίες οφείλουν να αποτελούν μείζονες προτεραιότητες κατά την κατανομή των πόρων υγείας στο σύστημα υγείας στην Ελλάδα.

Τι συμπεράσματα προέκυψαν από την ανάλυση των επιστημόνων από την ΕΣΔΥ, την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ο.Π.Ε.) και την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.); Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, τα κακοήθη νεοπλάσματα στη χώρα μας αντιστοιχούν σήμερα στο 20% του συνολικού φορτίου νοσηρότητας και στο 9,5% της δημόσιας δαπάνης για την υγεία.

"Η εφαρμογή των κανόνων της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης Αποφάσεων (Multiple Criteria Decision Analysis), ανέδειξε μια εκτεταμένη σειρά κριτηρίων τα οποία οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη κατά τις αποφάσεις κατανομής των πόρων" ανέφερε αναλύοντας τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας ο Κώστας Αθανασάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της ΕΣΔΥ. Ανάμεσα σε αυτά, είναι το φορτίο της νόσου, η δυνατότητα βελτίωσης της υγείας των πασχόντων από την παροχή επιπλέον πόρων στη νοσολογική κατηγορία υπό εξέταση, αλλά και η πιθανότητα ύπαρξης καταστροφικών δαπανών υγείας στα νοικοκυριά με πάσχοντες.

Βαθμολογώντας, δε, τις μείζονες νοσολογικές κατηγορίες ως προς τη σημασία κάθε μιας σε κάθε κριτήριο από τα παραπάνω, δημιουργήθηκαν εκτιμήσεις των κοινωνικών προτιμήσεων, υπό τη μορφή “βαθμών προτίμησης”, αναφορικά με την προτεραιότητα κάθε νοσολογικής κατηγορίας ως προς την κατανομή των διαθέσιμων ή των μελλοντικών πόρων υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, τα κακοήθη νεοπλάσματα εκτιμήθηκαν ως η σημαντικότερη προτεραιότητα για την κατανομή των πόρων υγείας (με βαθμό 9,53/10), ακολουθούμενα από τις παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος (8,36/10), τους τραυματισμούς (7,77/10), τις παθήσεις του νευρικού συστήματος (7,71/10), τις παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος (7,37/10) και τις ψυχικές διαταραχές (7,35/10). 

Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Μπουκοβίνας, Παθολόγος - Ογκολόγος και Πρόεδρος της Ε.Ο.Π.Ε., στην ομιλία του υπογράμμισε ότι "η εποχή της ιατρικής ακρίβειας κουβαλά και προκλήσεις και ευκαιρίες" και πως "υπάρχει πολλή δουλειά ακόμη να γίνει προς την κατεύθυνση της καλύτερης οργάνωσης για να απολαμβάνουν οι ασθενείς τα μέγιστα  δυνατά αποτελέσματα της προόδου της επιστήμης". 

Κατά τον ίδιο μάλιστα υπάρχει αδήριτη αναγκαιότητα για δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού Εθνικού Ινστιτούτου για τον Καρκίνο, καθώς "αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα που πρέπει να επιλυθούν σύντομα". Τα μέτωπα αυτά, όπως εξήγησε, αφορούν τόσο στην έλλειψη αποτελεσματικών και φθηνών φαρμάκων και στις δυσκολίες στην εισαγωγή καινοτόμων φαρμάκων, όσο και στην υιοθέτηση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, στη δημιουργία αρχείων ασθενών, στην ελάττωση της γραφειοκρατίας στην καθημερινότητα του ογκολογικού ασθενούς, αλλά και όλου του συστήματος περίθαλψής του.

Εκ μέρους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, η Πρόεδρος, Καίτη Αποστολίδου, τόνισε τη σημασία ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου και ενός πληθυσμιακού Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών για την κατανομή των πόρων υγείας στον καρκίνο, λέγοντας χαρακτηριστικά: "Το σύστημα υγείας μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πληθυσμού για την πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, τη θεραπεία και τη φροντίδα του καρκίνου μόνο μέσω του σύγχρονου επιστημονικού σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός της ολοκληρωμένης πολιτικής για τον καρκίνο αποτυπώνεται σε ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου, που δίνει τη δυνατότητα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής υγείας για τον καρκίνο, να σχεδιάσουν λεπτομερώς την πολιτική τους για τον καρκίνο σε όλα τα επίπεδα, από την πρόληψη μέχρι τη φροντίδα για την επιβίωση από τον καρκίνο".

Την άποψη πως η κατανομή περαιτέρω πόρων για τη διαχείριση του καρκίνου κρίνεται δόκιμη - παρά ταύτα από μόνη της δεν επαρκεί προκειμένου να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι της αποδοτικότητας και της ισότητας στην υγεία, εξέφρασε από την πλευρά του ο Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας της ΕΣΔΥ, κ. Ιωάννης Κυριόπουλος. Κατά τον ίδιο, άλλωστε, η διαθεσιμότητα πόρων απαιτείται να συνοδεύεται από μια ολοκληρωμένη δέσμη πολιτικών υγείας, η οποία θα εκκινεί από την διαχείριση συμπεριφορών και καταναλώσεων, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση, θα διασφαλίζει την πρόσβαση στις κατάλληλες θεραπευτικές αγωγές και θα προβλέπει μια ολιστική προσέγγιση των ασθενών στο χρονικό συνεχές της νόσου.

 

Tags: