Υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση για 1.000.000 κτίρια

564

Πάνω από ένα εκατομμύριο κτίρια (το 30% δηλαδή του κτιριακού δυναμικού) που κατατάσσεται στις δύο χαμηλότερες ενεργειακές βαθμίδες (η κατώτατη βαθμίδα είναι η G) θα πρέπει να έχουν αναβαθμιστεί στη βαθμίδα Ε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2032. Αυτό, μεταξύ άλλων, προβλέπεται από το τελικό σχέδιο της Κοινοτικής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διεθνούς Ενωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) Στράτο Παραδιά, «είναι απολύτως αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο επειδή δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια, ούτε στους ιδιοκτήτες, ούτε στο τραπεζικό σύστημα, ούτε σε κρατικές επιδοτήσεις. Επιπλέον, η μεταφορά των ρυθμίσεων αυτών στις εθνικές νομοθεσίες θα απαιτήσει πολλά χρόνια».

Οπως προβλέπεται, η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί σταδιακά τα επόμενα χρόνια, με κάθε επόμενη ενεργειακή κλάση να αντιπροσωπεύει το 15% του συνόλου του κτιριακού δυναμικού, με πρωτοβουλία και ευθύνη των κρατών – μελών, έτσι ώστε έως το 2050 όλα τα κτίρια να είναι μηδενικών εκπομπών.

Κατά τον Στράτο Παραδιά, η σημαντικότερη ρύθμιση του τελικού σχεδίου της Κοινοτικής Οδηγίας είναι ότι η απαγόρευση δικαιοπραξιών, όπως η μίσθωση ή η πώληση κτιρίων και διαμερισμάτων που δεν έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά (κάτι που προβλεπόταν στο αρχικό σχέδιο της Κοινοτικής Οδηγίας), τελικά αποσύρθηκε, μετά τις έντονες αντιδράσεις της UIPI στις Βρυξέλλες και των οργανώσεων – μελών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η ακτινογραφία

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, οι κυριότερες διατάξεις του τελικού σχεδίου της Κοινοτικής Οδηγίας είναι οι εξής:

Εως το 2030 όλα τα νέα κτίρια (έως το 2027, αν η χρήσιμη επιφάνειά τους υπερβαίνει τα 2.000 τ.μ.) και τα δημόσια κτίρια έως το 2027 θα πρέπει να είναι μηδενικής εκπομπής ρύπων.

Υποχρέωση για ενεργειακή αναβάθμιση έχουν πλέον όλα τα κτίρια που κατατάσσονται στις δύο χαμηλότερες ενεργειακές βαθμίδες: ιδιοχρησιμοποιούμενα ή ενοικιαζόμενα, όπως αυτές θα αναμορφωθούν ριζικά με τις νέες προδιαγραφές ενεργειακής βαθμολόγησης και κατάταξης κτιρίων με ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).

Το σχέδιο διακρίνει τρεις κατηγορίες κτιρίων:

1) κτίρια και κτιριακές μονάδες ιδιοκτησίας δημόσιων φορέων

2) κτίρια και κτιριακές μονάδες μη κατοικιών, πλην αυτών που ανήκουν σε δημόσιους φορείς

3) κτίρια και κτιριακές μονάδες κατοικιών

Οι νέοι στόχοι

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, τα οικιστικά κτίρια και οι κτιριακές μονάδες καθώς και αυτά που ανήκουν σε δημόσιους φορείς πρέπει να επιτυγχάνουν:

1) μετά την 1η Ιανουαρίου 2027, τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής απόδοσης F.

2) μετά την 1η Ιανουαρίου 2030, τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής απόδοσης E.

Τα κτίρια κατοικιών και οι κτιριακές μονάδες πρέπει να επιτυγχάνουν το αργότερο:

1) μετά την 1η Ιανουαρίου 2030, τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής απόδοσης F.

2) μετά την 1η Ιανουαρίου 2033, τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Ε.

Συνεπώς, όπως εξηγούν από την ΠΟΜΙΔΑ, τα καταστήματα, τα γραφεία και λοιπά μη οικιστικά κτίρια που κατατάσσονται στην κατώτατη βαθμίδα (G) θα πρέπει να αναβαθμιστούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026 τουλάχιστον στη βαθμίδα Ε, ενώ οι κατοικίες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2029. Ολα αυτά υπολογίζονται μεσοσταθμικά στο 15% του κτιριακού αποθέματος.

Εν συνεχεία, τα κτίρια καταστημάτων και γραφείων που κατατάσσονται στην επόμενη βαθμίδα (F) θα πρέπει να αναβαθμιστούν και αυτά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2029, και τα οικιστικά, όπως προαναφέρθηκε, στη βαθμίδα Ε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2032. Επίσης στο 15% του κτιριακού αποθέματος.

Οι συνέπειες

Οπως έγινε γνωστό, οι συνέπειες για όσα κτίρια δεν αναβαθμιστούν με τους προαναφερόμενους στόχους θα καθοριστούν από τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών – μελών, όπως συζητείται, με βάση τις κρατούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της κάθε χώρας.

«Το πρόβλημα σε όλο αυτό το σχέδιο δεν βρίσκεται στο αν οι ιδιοκτήτες ακινήτων διαφωνούν με τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις, δεδομένου ότι όλοι ενδιαφέρονται για τη βελτίωση των κτιρίων τους και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», επισημαίνει ο Στράτος Παραδιάς.

Πού βρίσκεται; «Βρίσκεται στο πόσοι από αυτούς έχουν πράγματι τη δυνατότητα, υπό το κράτος ανυπαρξίας ουσιαστικής κρατικής αρωγής και τον διπλασιασμό του κόστους ανακαίνισης κατά το τελευταίο έτος, με ΦΠΑ 24%, να προβούν στις αναβαθμίσεις που τόσο αισιόδοξα αλλά και τόσο μη ρεαλιστικά περιλαμβάνονται στο σχέδιο της Οδηγίας αυτής», συμπληρώνει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ.