Αιτήσεις covid για μειωμένα ενοίκια: 80.000 ιδιοκτήτες χωρίς αποζημίωση

392

Περίπου 80.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που υπέβαλλαν αίτηση COVID για τα μειωμένα ενοίκια που εισέπραξαν δεν θα αποζημιωθούν καθώς η δήλωση τους απορρίφθηκε από την ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 79.306 ιδιοκτήτες ακίνητων σε σύνολο 338.528 που υπέβαλαν αίτηση αποζημίωσης COVID έως τις 9 Οκτωβρίου (για την περίοδο Μαρτίου-Αυγούστου), δεν θα λάβουν εκπτώσεις φόρου ίσες με το 20% του 60% του αρχικού μισθώματος δηλαδή το ποσό να συμψηφιστεί με οφειλές τους προς τη φορολογική διοίκηση.

Πρόκειται για περιπτώσεις όπως:

· μη πληττόμενος μισθωτής για χρήση επαγγελματικής στέγης (45.788 δηλώσεις)

· δεν υπάρχει αναστολή σύμβασης εργασίας σε κατοικία μισθωτή / συζύγου (28.981 δηλώσεις)

· τα ποσοστά μείωσης ενοικίου είναι χαμηλότερα του προβλεπόμενου στο νόμο (21.074 δηλώσεις)

· έχει δηλωθεί επαγγελματική χρήση από μη επιτηδευματία / επιχείρηση (4.791 δηλώσεις)

· έχει δηλωθεί λύση της μίσθωσης (6.710 δηλώσεις)

· ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο άρα δεν είναι δικαιούχος έκπτωσης (1.233 δηλώσεις)

· δεν έχει συμπληρωθεί ΑΦΜ μισθωτή (553 δηλώσεις)

· ο μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο για χρήση κατοικίας (524 δηλώσεις)

· μη πληττόμενος μισθωτής / Δεν υπάρχει αναστολή σύμβασης εργασίας (583 δηλώσεις).

Ωστόσο οι περιπτώσεις λαθών που επιδέχονται διόρθωσης (έχει αποσταλεί email στους αιτούντες) αφορούν:

· το μηνιαίο μίσθωμα της δήλωσης COVID δεν ταυτίζεται με το μηνιαίο μίσθωμα στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης (22.511 δηλώσεις)

· ο εκμισθωτής έχει αποβιώσει και αναμένονται οι κληρονόμοι (1.237 δηλώσεις)

· ο εκμισθωτής δεν έχει περιλάβει το ακίνητο στο Ε9 (461 δηλώσεις)

· δεν έχει συμπληρωθεί η χρήση του ακίνητο (179 δηλώσεις)

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έχουν πραγματοποιηθεί 263.379 συμψηφισμοί σε 227.887 δικαιούχους με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 42,8 εκατ. ευρώ. Οι περισσότεροι συμψηφισμοί έγιναν με το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (63,46%) και ακολουθούν ΕΝΦΙΑ με 36,43% και ΦΠΑ με 0,11%.

Εκτός από τις 338.528 δηλώσεις που επεξεργάστηκε η ΑΑΔΕ, οι 239.542 (το 70,76%) έγιναν αποδέκτες, σε 19.680 (το 5,81%) υπάρχουν λάθη που μπορούν ακόμα να διορθωθούν ενώ 79.306 δηλώσεις (το 23,43%) απορρίφθηκαν καθώς δεν κάλυπταν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, υποβλήθηκαν και 36.347 «πολλαπλές δηλώσεις” δηλαδή αιτήσεις που έχουν γίνει από περισσότερους εκμισθωτές για την ίδια μίσθωση.