Απορρίφθηκε για δεύτερη φορά η προσφυγή Βαρουφάκη στο ΣτΕ

519
ΣτΕ - Συμβούλιο της Επικρατείας

«Όχι» είπε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχηματισμό Αναστολών και στα αιτήματα του Μέρα 25, του γραμματέα του, Γιάνη Βαρουφάκη, του σωματείο του Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη και ενός πολίτη αναστολής, για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και για την προστασία της δημόσιας υγείας της, της απόφασης του αρχηγού της ΕΛΑΣ με την οποία απαγορεύθηκαν, εν όψει του εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου, οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου σε σχηματισμό Αναστολών όπως αναφέρεται στις δύο σχετικές αποφάσεις κωλύεται να χορηγήσει αναστολή εκτελέσεως «του επίδικου, πράγματι αυστηρού πλην αναγκαίου για την προστασία της δημόσιας υγείας, μέτρου λόγω συνδρομής εξαιρετικώς επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 παρ. 6 εδάφιο δεύτερο του π.δ. 18/1989, ανεξαρτήτως του επανορθωσίμου ή μη της βλάβης των αιτούντων».

Στη κρίση του ΣτΕ γίνεται επίκληση της σχετικής ομόφωνης απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Επιπλέον, στο σκεπτικό της Ολομέλειας του ΣτΕ επισημαίνεται πως όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία «η ένταση πίεσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας βαίνει από 4.11.2020 και έως την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης συνεχώς αυξανόμενη».

Επιπλέον, αναφέρεται πως στο πλαίσιο της παρούσας εξαιρετικής συγκυρίας «(τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της χώρας) έχουν ήδη ληφθεί έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας από την 7.11.2020 έως και την 30.11.2020» και έχει τεθεί «περιορισμός των συναθροίσεων και της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω με περιοριστικώς καθοριζόμενες εξαιρέσεις, καθώς και η απαγόρευση της μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο εκτός περιφερειακής ενότητας».

Την ίδια στιγμή, επισημαίνεται πως έχει ήδη ανασταλεί η διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων κάθε βαθμού.

Επίσης, καταλήγει το ΣτΕ, «έχει όλως προσωρινό χαρακτήρα και, εν όψει των συγκεκριμένων δεδομένων, εύλογη διάρκεια».

Στις 4 Δεκεμβρίου 2020 θα συζητηθούν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις ακύρωσης που έχει καταθέσει το Μέρα 25, ο γραμματέας του, Γιάνης Βαρουφάκης, το σωματείο Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη και ένας πολίτης.

Υπενθυμίζεται, πως την παραμονή της επετείου του Πολυτεχνείου είχε απορριφθεί από την πρόεδρο του ΣτΕ Μαίρη Σαρπ και το σχετικό αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής με την οποία να «παγώνει» προσωρινά την απαγορευτική απόφαση του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.