Η Apple εξέδωσε την Περιβαλλοντική Έκθεση Προόδου 2024 ενόψει της Ημέρας της Γης

348

Η Apple ανακοίνωσε την Πέμπτη 18 Απριλίου, ότι μείωσε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% από το 2015, προχωρώντας προς τον στόχο της για την ουδετερότητα του άνθρακα για το 2030.

Η τελευταία Έκθεση Περιβαλλοντικής Προόδου της Apple περιγράφει λεπτομερώς τις προσπάθειες και τις καινοτομίες της εταιρείας στην καθαρή ενέργεια, τις αποτελεσματικές πρακτικές ανακύκλωσης και τη βιώσιμη χρήση υλικών που έχουν συμβάλει σε αυτή τη σημαντική μείωση των εκπομπών. Σύμφωνα με την έκθεση, η σημαντική μείωση οφείλεται στην εκτεταμένη χρήση καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης ανακυκλωμένων υλικών στις σειρές προϊόντων της Apple και βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση σε όλη την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού της.

Η Apple έχει προωθήσει σημαντικές προόδους στην ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών ως μέρος της ευρύτερης περιβαλλοντικής στρατηγικής της εδώ και αρκετά χρόνια. Η εταιρεία αύξησε τη χρήση ανακυκλωμένου κοβαλτίου και λιθίου στις μπαταρίες της, με τα περσινά στατιστικά στοιχεία να δείχνουν ότι το 56% του κοβαλτίου και το 24% του λιθίου που χρησιμοποιήθηκε προέρχονται από ανακυκλωμένα υλικά. Αυτές οι προσπάθειες αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για τη μετάβαση σε 100% ανακυκλωμένα και ανανεώσιμα υλικά σε όλα τα προϊόντα.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τα επιτεύγματα στην ενεργειακή απόδοση και την προμήθεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πάνω από 16,5 γιγαβάτ καθαρής ενέργειας παράγονται τώρα ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Προμηθευτών Καθαρής Ενέργειας της Apple, το οποίο υποστηρίζει έργα σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα ήταν ουσιαστικό για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της Apple και των προμηθευτών της, οι οποίοι εξοικονόμησαν συλλογικά πάνω από δύο δισεκατομμύρια κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας πέρυσι. Η εταιρεία αφαιρεί επίσης ενεργά τα πλαστικά από τις συσκευασίες της, στρέφοντας προς εναλλακτικές λύσεις που βασίζονται σε ίνες.

Η Apple παρέχει επίσης οικονομική υποστήριξη σε διάφορους οργανισμούς και προγράμματα με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και την προώθηση της εκπαίδευσης για την αειφορία. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, η Apple υποστηρίζει το πρόγραμμα Justice Outside Network for Network Leaders, το οποίο εστιάζει στην εκπαίδευση σε εξωτερικούς και περιβαλλοντικούς χώρους.