Κακοκαιρία – Θεσσαλία: «Δικαιολογημένη» η απουσία δημοσίων υπαλλήλων από τις εργασίες τους στη Θεσσαλία – Τι προβλέπει εγκύκλιος

282

Ζητήματα προσέλευσης των δημοσίων υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους, στη Θεσσαλία, ρυθμίζονται με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, για δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται σε υπηρεσίες του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel και ήταν αντικειμενικά αδύνατο να προσέλθουν στην εργασία της, εξαιτίας των συνεπειών της, η απουσία τους από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου για λόγους ανωτέρας βίας, θεωρείται δικαιολογημένη.

 

Τυχόν οδηγίες ή απαντήσεις που αφορούν ειδικότερα υπαλλήλους Ο.Τ.Α Α’ και Β’ βαθμού θα δίνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (info@ypes.gr).
//