Καταγγελίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις στην ΕΛΑΣ: Τι απαντούν πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

318

Σχετικά με σημερινό (2.8.2023) δημοσίευμα στον Τύπο, στο οποίο γίνεται αναφορά σε «σεξουαλικές παρενοχλήσειςστην ΕΛΑΣ», πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη διευκρινίζουν τα εξής:

Οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση εντός της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), που αναφέρονται στο δημοσίευμα, δεν έχουν καταγγελθεί και καταγραφεί υπηρεσιακά.

Το έγγραφο, που επικαλείται το δημοσίευμα, αφενός δεν είναι εμπιστευτικό και αφετέρου αποτελεί συνέχεια σχετικών εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών, για τον τρόπο που πρέπει εν γένει οι Δημόσιες Αρχές και εν προκειμένω η ΕΛΑΣ να διαχειρίζονται περιστατικά και καταγγελίες για φαινόμενα ηθικής παρενόχλησης και βίας εντός του προσωπικού τους.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι αποτελεί πάγια αρχή της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η μηδενική ανοχή σε ζητήματα που αφορούν την αξιοπρέπεια του ατόμου και ξεκαθαρίζεται ότι τυχόν τέτοια περιστατικά αντιμετωπίζονται με την αυστηρότητα που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς της ΕΛΑΣ.