Λουκασένκο: Στην Κίνα για δεύτερη φορά φέτος ο στενός σύμμαχος του Πούτιν

165
MINSK, BELARUS - DECEMBER 2, 2020: Belarus' President Alexander Lukashenko takes part in a meeting of the CSTO (Collective Security Treaty Organisation) Collective Security Council via video link. Nikolai Petrov/BelTA/TASS Áåëîðóññèÿ. Ìèíñê. Ïðåçèäåíò Áåëîðóññèè Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî âî âðåìÿ ñåññèè Ñîâåòà êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè Îðãàíèçàöèè äîãîâîðà î êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè (ÎÄÊÁ) â ôîðìàòå âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè. Íèêîëàé Ïåòðîâ/ÁåëÒÀ/ÒÀÑÑ

Ο Λευκορώδος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, στο δεύτερο ταξίδι του πιο στενού συμμάχου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν φέτος στην Κίνα.

Ο Λουκασένκο, ο οποίος σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έγινε δεκτός με στρατιωτικές τιμές κατά την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου, αυτή τη φορά πραγματοποιεί «επίσκεψη εργασίας», σύμφωνα με το BelTA.

«Στο Πεκίνο θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ του επικεφαλής του λευκορωσικού κράτους και του προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Σι Τζινπίνγκ», ανέφερε το BelTA, επικαλούμενο την υπηρεσία Τύπου του Λουκασένκο.

«Η ατζέντα περιλαμβάνει θέματα εμπορίου, οικονομίας, επενδύσεων και διεθνούς συνεργασίας».

Μετά τις προηγούμενες συνομιλίες τους νωρίτερα φέτος, ο Σι είχε δηλώσει ότι η φιλία Κίνας-Λευκορωσίας είναι «αδιάρρηκτη και οι δύο πλευρές θα πρέπει συνεχώς να ενισχύουν την πολιτική αμοιβαία εμπιστοσύνη και να παραμείνουν πραγματικοί φίλοι και καλοί εταίροι».

Ο Λουκασένκο, πρόεδρος της Λευκορωσίας από το 1994, τάχθηκε υπέρ της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 επιτρέποντας στη Μόσχα να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για να εξαπολύσει τον πόλεμο.

Η Κίνα διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία και ποτέ δεν καταδίκασε την εισβολή της στην Ουκρανία, ωστόσο το Πεκίνο έκανε έκκληση για ειρήνη καθώς η σύγκρουση στην Ουκρανία παρατείνεται.

Μετά την συνάντησή τους την 1η Μαρτίου, ο Λουκασένκο και ο Σι ζήτησαν να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία το «συντομότερο δυνατόν» για την Ουκρανία. Ωστόσο δεν διαφαίνεται άμεσα το τέλος του πολέμου, που βρίσκεται ήδη στον 22ο του μήνα, καθώς καμία πλευρά δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε συμβιβασμούς για να υπάρξουν διαπραγματεύσεις.