Νέα προγράμματα στον «αέρα» για φθηνή στέγη σε νέους

533

Άλλα δύο προγράμματα για φθηνή στέγη -μετά το πρόγραμμα «Σπίτι Μου»- θα «τρέξει» μέσα στο επόμενο διάστημα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ): Οι δράσεις που πρόκειται να ενεργοποιήσει η Υπηρεσία θα επιτρέψουν σε χιλιάδες νέους και νέες να εξασφαλίσουν κατοικίες καταβάλλοντας χαμηλά ενοίκια. Με άλλα λόγια, μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων δεν θα χορηγούνται δάνεια για αγορά οικίας –όπως συνέβη με το «Σπίτι Μου»- αλλά οι ωφελούμενοι θα πληρώνουν φθηνά νοίκια.

Επί της ουσίας μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα αυξηθεί η προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση και μέσα από συμφωνίες που θα γίνουν με την ΔΥΠΑ θα παραχωρούνται στους δικαιούχους με μειωμένα ενοίκια.

 «Κοινωνική αντιπαροχή» για φθηνά ενοίκια σε νέους

Το ένα από τα δύο προγράμματα που αναμένεται να τρέξουν άμεσα φέρει τον τίτλο «Κοινωνική αντιπαροχή»: Στο πλαίσιο του προγράμματος  αυτού αναμένεται να αξιοποιηθούν ακίνητα του Δημοσίου, μέσω συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα, για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών.

Στόχος είναι η στέγαση των δικαιούχων του προγράμματος «κοινωνική αντιπαροχή» σε ποιοτικά ακίνητα.

Μεγάλο μέρος των ακινήτων θα παραχωρήσει η ΔΥΠΑ. Εντός της χρονιάς υπολογίζεται να «βγουν στην αγορά», 11 στρέμματα στη Κηφισιά, 20 στην Παιανία, 40 στη Λάρισα, 28 στρέμματα στη Ξάνθη και 74 στρέμματα στο Βόλο, όπου και θα ανεγερθούν κοινωνικές κατοικίες.

Πως θα λειτουργήσει λοιπόν το νέο σύστημα; Η ΔΥΠΑ θα παραχωρεί το αδόμητο οικόπεδο, για το οποίο θα επιλέγεται ανάδοχος μετά από διαγωνισμό, ενώ θα αναλαμβάνει να κατασκευάσει σύγχρονα κτίρια κατοικιών και εμπορικών χρήσεων, με βάση τις προδιαγραφές που προβλέπει η προκήρυξη.

Ο δημόσιος φορέας  θα διατηρεί την κυριότητα των ακινήτων, ενώ ο ανάδοχος θα λαμβάνει ως αντάλλαγμα την παραχώρηση της εκμετάλλευσης μέχρι την κάλυψη του κόστους και με την προϋπόθεση ότι ποσοστό των κατοικιών θα διατίθεται με μειωμένο ενοίκιο στους δικαιούχους του προγράμματος κοινωνικής αντιπαροχής.

Η διάρκεια της παραχώρησης θα ορίζεται στην προκήρυξη κάθε διαγωνισμού καθώς δεν μπορεί να είναι ενιαία για όλες τις περιοχές και τις αξίες της γης, ενώ το ποσοστό εκμετάλλευσης του αναδόχου θα κυμαίνεται μεταξύ 30 και 60%, με σκοπό να διασφαλίζεται δημόσιο συμφέρον, αλλά και να είναι το πρόγραμμα ελκυστικό, ώστε οι ιδιώτες κατασκευαστές να χτίσουν σύγχρονες ποιοτικές κοινωνικές κατοικίες.

Το επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος της χρονιάς  υπολογίζεται πως αφού τρέξουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα έχουμε και επιλογή αναδόχων  βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που θα έχουν οριστεί από τη ΔΥΠΑ.

Εντός του 2024 αναμένεται η ανέγερση των κατοικιών από τους ιδιώτες κατασκευαστές, ενώ θα υπάρξει από τη ΔΥΠΑ η πρόσκληση και η επιλογή των δικαιούχων βάσει κριτηρίων.

Από τις αρχές του 2025 έως και το τέλος του έτους αναμένεται η μίσθωση σταδιακά του 50% των κατοικιών για λογαριασμό του Δημοσίου, με χαμηλό ενοίκιο, σε νέους βάσει κριτηρίων ενώ θα υπάρχει ειδική ποσόστωση για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Το άλλο πρόγραμμα που πρόκειται επίσης να ενεργοποιηθεί είναι το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Μέσω του προγράμματος αυτού επιδοτείται η ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών προκειμένου να διατεθούν στη συνέχεια για μίσθωση.

Αποσκοπεί δηλαδή στην αύξηση της προσφοράς κατοικίας με την παροχή κινήτρων προκειμένου κενά ακίνητα να χρησιμοποιηθούν ξανά, αφού επανέλθουν σε κατάσταση που να μπορούν να αξιοποιηθούν.

Μέσω του προγράμματος «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω» παρέχονται επιδοτήσεις έως 40% (με όριο τις 10.000 ευρώ) για ανακαίνιση κατοικιών (εργασίες και υλικά), εμβαδού έως 100 τ.μ. σε αστικά κέντρα προκειμένου αυτές να διατεθούν για μίσθωση.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού πρέπει να έχει οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 40.000€ και ακίνητη περιουσία έως 300.000€ ενώ το σπίτι πρέπει να είναι δηλωμένο ως κενό στο έντυπο Ε2.