Νέοι κύκλοι των δράσεων του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς «EQUALL – για μια κοινωνία ισότιμων ανθρώπων»

151

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL – για μια κοινωνία ισότιμων ανθρώπων, ανακοινώνει την έναρξη των νέων κύκλων δράσεών του, που έχουν ως στόχο την υποστήριξη των γυναικών και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων.

 

Ειδικότερα, οι δράσεις αυτές είναι οι εξής:

  • Women Founders and Makers, απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα και αναζητούν σχετική επιμόρφωση και εξειδικευμένη υποστήριξη,
  • Women Βack to Work, απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να επιστρέψουν δυναμικά στην αγορά εργασίας,
  • Women in Agriculture,  απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που διατηρούν επιχείρηση ή σκοπεύουν να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση στον αγροτικό τομέα και 
  • Profession has no Gender, απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες δημόσιων Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων ανά την Ελλάδα με στόχο να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά όσον αφορά στην επιλογή επαγγέλματος και να καταρρίψει τα κοινωνικά στερεότυπα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες  διασυνδέονται με μέντορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα που είναι στερεοτυπικά συνυφασμένα με το διαφορετικό φύλο. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκίνησαν στις 9 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 25 Μαρτίου 2024.  

Το πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «EQUALL – για μια κοινωνία ισότιμων ανθρώπων», δημιουργήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς τον Μάρτιο 2022 και περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν: 

  • στην ισότητα των φύλων
  • στην εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων και 
  • στην υποστήριξη των παιδιών, των νέων και των ευάλωτων ομάδων

Οι δράσεις αυτές αποτυπώνουν τη συνεπή δέσμευση της Τράπεζας να συμβάλλει στην προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη, πρόοδο και ευημερία. 

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις και δηλώστε συμμετοχή στο https://www.equall.gr/